Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

11.02.2020

Pärnu linn saab Päikese koolile uue õppehoone ehitamiseks toetust hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise investeeringutest, mida rahastab Euroopa regionaalarengu fond.

Päikese kooli projekti maksumuseks on kavandatud 3 794 407 eurot. Euroopa regionaalarengu fond katab selle summa sajaprotsendiliselt.

Pärnu linnas Rõugu 8 asuv Päikese kool on Pärnu maakonnas ainuke põhikool, mis pakub õpet toimetuleku ja hooldusõppe õpilastele. Need on õpilased, kellel on üldjuhul lisaks hariduslikele erivajadustele ka meditsiinilised erivajadused ning kellele tavakool ei suuda lapse puudespetsiifikast lähtuvat õpet pakkuda.

1982. aastal ehitatud hoone, kus Päikese kool täna tegutseb, on amortiseerunud ega vasta nüüdisaegse õpikeskkonna nõuetele. Arvestades õpilaste hariduslikest erivajadustest tulenevaid vajadusi (nagu erinevad teraapiad, lisapersonal klassis, abivahendite kasutamine liikumisel ja õppetöös jne) vajab kool oma tegevuseks avaramaid ja spetsiifilisemaid ruume (pesemisruumid, teraapiaruumid jne). Koolimajas peab olema õpilastel, kes kasutavad abivahendeid (ratastoolid, voodid jne), mugav ja hea liikuda.

Päikese kooli uus õppehoone tuleb Rõugu 8 kinnistule praeguse Pillerpalli lasteaia (see lasteaed suletakse 2020. aasta suvel) ja Päikese kooli olemasoleva hoone asemele. 

Uude koolihoonesse tuleb kuus toimetulekuklassi, neli hooldusklassi ja õppekohad 50le õpilasele. Koolimajja on kavandatud ka mitmed eriotstarbelised klassiruumid nagu omaette klass individuaaltööks autistlike lastega, käsitööklass, muusikaklass, muusikateraapia ruum, meelte- ehk tunnetustuba, autistide rahuruum ning multifunktsionaalne ruum, mida saab kasutada aula ja võimlana. Õppetöö, toitlustuse, kooli raamatukogu, arhiivi ja personaliga seotud ruumide kõrval on tulevases koolimajas veel füsioterapeudi ruum, mullivann ja vibroakustilise voodiga ruum.

Pärnu Päikese kooli direktori Marju Trumsi sõnul täitub uue koolihoonega unistus, mille täitumist on koolipere oodanud pea kümmekond aastat.

„Meie kooli 20. sünnipäevaks (2. oktoobril 2022) on uue maja ehitus alanud ja juba see on suurepärane kingitus kõigile neile lastele, kellele see kool ehitatakse. Kooli kui kompetentsikekuse ehitusega saab täidetud kõige olulisem eesmärk - sobivate tingimuste loomine toimetuleku ja hooldusõppekava õpilastele võimetekohase hariduse omandamiseks ning vajalike toetavate teenuste pakkumiseks. Meie kooli õpilaste õpe toimub läbi praktiliste tegevuste ja kogemuste. Uude majja on plaanitud parimad võimalused käelisteks, kehalisteks ja meelelisteks tegevusteks,“ ütleb Trumsi.

Pärnu Päikese kooli õppehoone ehitamine peab olema lõpule jõudnud 2023. aasta 31. augustiks. Ehitamine algab 2021. aasta suvel. Ehitusperioodi ajal toimub Päikese kooli õppetöö Pärnu linna omandis olevatel vabadel pindadel.

Vaata lisaks: Pärnu Päikese Kooli õppehoone ehitamine
Lisainformatsioon:
Katrin Markii
Pärnu linnavalitsuse haridusnõunik
4448 254, 525 8550
katrin.markii[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid