Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

12.02.2020

Pärnu muusikakooli õpilased harjutavad solfedžo- ja muusikalootundides oma muusikaalaseid oskusi ja teadmisi tahvelarvutides. Koolipere kasutuses on ühtekokku 12 tahvelarvutit, kuus iPadi ja neli interaktiivset seinatahvlit.
Digivahendid aitavad Pärnu muusikakooli solfedžo ja muusikaajalooõpetaja Kadri Põdra sõnul luua silla solfedžo ja igapäevaelu vahele.

„Tänapäeva lapsel hajub tähelepanu küllaltki ruttu, kui ainult rääkida, kirjutada ja arutada, seetõttu on oluline leida midagi, mis õpilaste tähelepanu köidaks. Digivahendid on need, mis toovad tundidesse vaheldusrikkust. Õpilased saavad tunnist kaasa teadmise ja kogemuse, kuidas arvutis erinevaid programme kasutades võib ka omal käel kodus solfedžot õppida ja harjutada,“ ütleb Põder.

Õpetaja Kadri Põdra solfedžotundides on üsna tavaline, et lapsed mängivad tahvlite klaviatuuril helistikke ja intervalle. Nutivahend annab kohe helilist tagasisidet, kas sisestatud vastus on õige või vale. „Samuti on tahvlites olemas spetsiaalne solfedžoõppeprogramm „Ear Trainer“ mängudega rütmide, helistike, intervallide, akordide harjutamiseks. Iga õpilane saab omas tempos teha ülesandeid ja programm annab tagasisidet, kas mingeid elemente tuleb veel harjutada või saab liikuda edasi järgmiste harjutuste juurde. Nutitahvlisse võib ka õpetaja harjutusi salvestada ja neid saab laps kohe tahvlil täita,“ kirjeldab Põder.

Õpilastele meeldib väga, et osa tunnitööst saab sooritada digitaalselt. „On näha, et digivahend muudavad solfedžotunnid lastele põnevamaks. Näiteks mõne ülesande puhul saab laps oma teadmised panna proovile nii, et keegi ei anna pidevat tagasisidet. Õpilane saab ise harjutada, mõne õpilase jaoks ongi selline lähenemine sobivam. Õpetajate jaoks on digivahendite kasutamine väljakutse, sest eraldi ettevalmistus selleks puudub. Õpime iseseisvalt ja vahetades kogemusi teiste õpetajatega,“ räägib Põder.

Digivahendite kasutamine ja uute õppemetoodikate kujundamine Pärnu muusikakoolis on üks mitmetest Pärnus rakendatavatest uuenduslikest noorsootöö mudelitest. Innovaatiliste noorsootöö mudelite välja töötamises ja praktiseerimises osalevad lisaks muusikakoolile veel Pärnu ühisgümnaasium, Pernova hariduskeskus, noortekeskust vedav mittetulundusühing HUUB ja Paikuse huvikool. Kõik viis kohta pakuvad väga erinevaid uuenduslikke huvihariduse võimalusi, kuid eesmärk on kõigil üks: luua Pärnu noortele vaba aja sisustamiseks ja enese arendamiseks põnevad väljundid.

Uuenduslikest noorsootöö tegevustest saab Pärnus kasu rohkem kui 1000 noort. Tegevuste välja töötamist ja ellu viimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti noorsootöö keskus (alates 01.08.2020 Haridus- ja Noorteamet). Pärnus on projekti maksumuseks 95 160 eurot.


Lisainformatsioon:
Mall Türk
Pärnu muusikakooli direktor
44 55 831, 5885 7970
parnumuusikakool[at]gmail.com

Kadri Rebane
Pärnu linnavalitsuse huvihariduse spetsialist
444 8257, 517 6375
kadri.rebane[at]parnu.ee


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid