Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

20.02.2020

Pärnu linnavalitsus ootab Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul asuvate arhitektuuriväärtuslike hoonete ja riikliku kaitse alla kuuluvate kinnismälestiste omanikke taotlema restaureerimistoetust.

Toetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt 1. mail 2020.

Restaureerimistoetust võivad taotleda nii juriidilised kui füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olev kinnismälestis või muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuv hoone. Siia alla käivad ka pühakojad.

Kuigi Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades ei ole miljööväärtusega alasid määratud, saavad toetust küsida osavaldades asuvate kirikuhoonete ja riikliku kaitse all olevate kinnismälestiste omanikud.

Restaureerimistoetust saab kasutada mitmel otstarbel: nii avariilise olukorra likvideerimiseks (näiteks hoone kandekonstruktsioonide vahetuseks) kui ka hoone arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimiseks ja/või rekonstrueerimiseks.

Hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks pole antud toetus mõeldud.

Pärnu linnavalitsuse arhitekti Kadri Karjuse sõnul küsitakse kõige enam toetust just uste ja akende restaureerimiseks või siis uute paigaldamiseks või ka näiteks plastakende asendamiseks korralike ajastutruude puitakendega. „Linna antavat toetust kasutatakse palju ka muude hooneosade või siis hoone juurde kuuluvate elementide nagu varikatuste, piirdeaedade, väravate, aknaluukide ja puitornamentide restaureerimiseks,“ ütleb Karjus.

Kui restaureerimistöö nõuab ehitusprojekti, ehitusluba ja/või muinsuskaitseameti luba või kooskõlastust, siis taotlemise hetkeks peavad kõik load olema juba saadud. „Restaureerimistöö tuleb teostada ja aruanne esitada hiljemalt käesoleva aasta lõpuks, varem tehtud töödele toetust ei anta. Eelmistel aastatel on olnud murekohaks see, et majade omanikud ei suuda töid tähtajaks valmis saada, sest Pärnus napib häid restaureerijaid ja tööd kipuvad venima jääma,“ tõdeb Karjus.

Restaureerimistoetuse maksimaalne suurus on kuni 10 000 eurot või kuni pool töö maksumusest. Kirikute puhul võib toetussumma oli suurem. Näiteks mullu toetas linn Pärnu Eliisabeti kiriku katusetööde jätkamist 35 000 euroga. Kokku maksis linn 2019. aastal restaureerimistoetustena välja 100 000 eurot, keskmine toetussumma oli 3600 eurot ühe erataotleja kohta. Ka 2020. aastal on linnaeelarves restaureerimistoetusteks planeeritud 100 000 eurot.

Komisjon koguneb taotlusi üle vaatama ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise lõppu. Seejärel teeb Pärnu linnavalitsus komisjoni ettepanekuid arvestades otsuse, kes toetust saavad ja pärast linnaga lepingu sõlmimist saab töödega pihta hakata.

Toetus makstakse välja pärast töö valmimist ja nõuetekohase aruande esitamist.


» Toetuse saamise tingimused ja taotlusvorm


Lisainformatsioon:
Kadri Karjus
Pärnu linnavalitsuse arhitekt
444 8350
kadri.karjus[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid