Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

30.03.2020

Pärnu linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku ühendada Pärnu kunstide maja ja Pärnu kunstikool ning asutada nende baasil uus huvihariduskool. Kool hakkab kandma nime Pärnu kunstide kool ning alustab tööd 1. septembrist 2020.

Pärnu kunstide majas (asukohaga Pühavaimu 8) õpib täna 534 õpilast tantsu, kunsti, muusika ja teatri suundadel. Õppetöö on korraldatud stuudiotes.
Pärnu kunstikool on 236 õpilase ja 15 täiskasvanud õppijaga huvikool, mis annab kunstiõpet Pärnu keskuslinnas aadressil Paul Kerese 3 ja käsitööõpet Tõstamaa alevikus aadressil Varbla mnt 24.

Nii kunstide maja kui kunstikool on orienteeritud suuresti samale sihtgrupile, pakkudes õpet osaliselt kattuvatel huvialadel. Pärnu linnavalitsuse hinnangul on otstarbekas liita need huviharidusasutused üheks tervikuks, senisest mitmekülgsemat õpet võimaldavaks kultuurihuvihariduskeskuseks. Pärnu abilinnapea Varje Tipu sõnul pöörab uus loodav huvikool senisest rohkem tähelepanu hariduslõimele ja paindlikele õppimisvõimalustele. 

„Riiklik strateegia „Tark ja tegus Eesti 2035“ sõnastab tuleviku Eesti ühe tähtsama väljakutse nõnda: „Eesti üheks arenguvajaduseks on paindlike ja inimese vajadusi arvestavate õppimisvõimaluste loomine. Tuleb arendada ühistel väärtustel põhinevat, õppijakeskset ja kaasavat haridussüsteemi, mis võimaldab paindlikke õpiteid.“ Samas strateegias tuuakse välja vajadus „suurendada formaalse haridussüsteemi sidustamist mitteformaalse õppimisega ning pöörata enam tähelepanu mitteformaalse õppe tunnustamisele ja väärtustamisele“.

Aastakümneid edukalt eraldi seisvana tegutsenud huvikoolidel on võimalik anda väga heal tasemel huviõpet, kuid neil on keeruline täita ülal mainitud ootusi. Viimastel aastatel on Pärnu huvikoolid näidanud head tahet ja koostöösoovi innovaatilisteks muutusteks ning töösse on rakendatud programm „Pärnu linn kui õpikeskus“. Kuid huvikoolidelt oodatakse üha enam panustamist ka linna kultuuriellu. Aeg on küps teha järgmine samm edasi õmblusteta hariduse, sünergia ja kaasava haridussüsteemi poole,“ märgib Tipp. Abilinnapea sõnutsi väärib esile toomist seegi, et kahe kooli ühendamise idee tuli loomerahvalt endalt.

Ühtegi eriala kahe kooli ühendamisel ei kao, õpet jätkatakse senistel huvialadel, kuid lisandub ka uusi võimalusi. Loodava huvikooli struktuur jaguneb üldjuhtimise ja nelja õppetooli vahel, milleks on kujutava kunsti ja käsitöö õppetool, muusika õppetool, tantsu õppetool ja teatri õppetool.

Pärnu kunstide maja ja Pärnu kunstikooli õpilased jätkavad 1. septembrist õpet Pärnu kunstide kooli õpilastena. Kehtima jäävad täna kehtivad õppetasud.
Mõlema kooli töötajad lähevad Pärnu kunstide kooli üle vastavalt töölepingu seadusele. Uut kooli hakkab juhtima Pärnu kunstide maja praegune direktor Kristel Kallau.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee
biojäätmete konteinerite soodusmüük

Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük 
Kompostri müük eraisikule • Kompostri tutvustus (mõõt 115x58x58)
Konteineri müük korteriühistule 
• Kogused on piiratud, ostusoove võetakse vastu kuni kõik on müüdud
• Täpsem info

• Ostetud kompostri saab kätte 24. märtsil kl 12–13 Pärnus Raba 30a platsil. Kaasa ID-kaart! Muul ajal järeletulemiseks saab aja kokku leppida e-posti aadressil kadri.koresaar@parnu.ee.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid