Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

30.03.2020

Pärnu linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku ühendada Pärnu kunstide maja ja Pärnu kunstikool ning asutada nende baasil uus huvihariduskool. Kool hakkab kandma nime Pärnu kunstide kool ning alustab tööd 1. septembrist 2020.

Pärnu kunstide majas (asukohaga Pühavaimu 8) õpib täna 534 õpilast tantsu, kunsti, muusika ja teatri suundadel. Õppetöö on korraldatud stuudiotes.
Pärnu kunstikool on 236 õpilase ja 15 täiskasvanud õppijaga huvikool, mis annab kunstiõpet Pärnu keskuslinnas aadressil Paul Kerese 3 ja käsitööõpet Tõstamaa alevikus aadressil Varbla mnt 24.

Nii kunstide maja kui kunstikool on orienteeritud suuresti samale sihtgrupile, pakkudes õpet osaliselt kattuvatel huvialadel. Pärnu linnavalitsuse hinnangul on otstarbekas liita need huviharidusasutused üheks tervikuks, senisest mitmekülgsemat õpet võimaldavaks kultuurihuvihariduskeskuseks. Pärnu abilinnapea Varje Tipu sõnul pöörab uus loodav huvikool senisest rohkem tähelepanu hariduslõimele ja paindlikele õppimisvõimalustele. 

„Riiklik strateegia „Tark ja tegus Eesti 2035“ sõnastab tuleviku Eesti ühe tähtsama väljakutse nõnda: „Eesti üheks arenguvajaduseks on paindlike ja inimese vajadusi arvestavate õppimisvõimaluste loomine. Tuleb arendada ühistel väärtustel põhinevat, õppijakeskset ja kaasavat haridussüsteemi, mis võimaldab paindlikke õpiteid.“ Samas strateegias tuuakse välja vajadus „suurendada formaalse haridussüsteemi sidustamist mitteformaalse õppimisega ning pöörata enam tähelepanu mitteformaalse õppe tunnustamisele ja väärtustamisele“.

Aastakümneid edukalt eraldi seisvana tegutsenud huvikoolidel on võimalik anda väga heal tasemel huviõpet, kuid neil on keeruline täita ülal mainitud ootusi. Viimastel aastatel on Pärnu huvikoolid näidanud head tahet ja koostöösoovi innovaatilisteks muutusteks ning töösse on rakendatud programm „Pärnu linn kui õpikeskus“. Kuid huvikoolidelt oodatakse üha enam panustamist ka linna kultuuriellu. Aeg on küps teha järgmine samm edasi õmblusteta hariduse, sünergia ja kaasava haridussüsteemi poole,“ märgib Tipp. Abilinnapea sõnutsi väärib esile toomist seegi, et kahe kooli ühendamise idee tuli loomerahvalt endalt.

Ühtegi eriala kahe kooli ühendamisel ei kao, õpet jätkatakse senistel huvialadel, kuid lisandub ka uusi võimalusi. Loodava huvikooli struktuur jaguneb üldjuhtimise ja nelja õppetooli vahel, milleks on kujutava kunsti ja käsitöö õppetool, muusika õppetool, tantsu õppetool ja teatri õppetool.

Pärnu kunstide maja ja Pärnu kunstikooli õpilased jätkavad 1. septembrist õpet Pärnu kunstide kooli õpilastena. Kehtima jäävad täna kehtivad õppetasud.
Mõlema kooli töötajad lähevad Pärnu kunstide kooli üle vastavalt töölepingu seadusele. Uut kooli hakkab juhtima Pärnu kunstide maja praegune direktor Kristel Kallau.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee
Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid