Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

KIK logo RGBProjekt: Pärnumaa Audru vallas Lindi ojal asuva Lindi Veski paisu kalade läbipääsu eelprojekt

Lindi oja oma tüübilt määratletud kui liigivaene forellipiirkond. Kuna jõgi suubub merre ja on suletud paisudega, siis potentsiaalsed kalade elupaigad jäävad Lindi oja paisutuste tõttu asustamata.

Lindi oja Lindi Veski paisu kalade läbipääsu vajadusele on antud inventeerimise käigus hinnang 2 ja koondhinnang 2. Ekspertide seisukohast on kalade läbipääs vaja tagada.

2014. aasta veekogumite seisundi koondhinnangule, mis on kinnitatud veemajanduskomisjoni 30.11.2015 protokolliga, on Lindi oja vooluveekogumi seisund kesine. Kesise seisundi põhjuseks on paisud. Kalapääsu rajamisega loodakse eeldused kesise seiundi parandamiseks.

» Projekti dokumendid ja materjalid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid