Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

KIK logo RGB2013 aasta detsembris lõppesid rekonstrueerimistööd Liu, Lindi, Kõima ja Ahaste puurkaev pumplates. Tööde käigus rekonstrueeriti täielikult Liu ja Lindi pumplahooned, kõigisse nelja pumplasse paigaldati veetöötlusseadmed ning rekonstrueeriti ka Liu küla veetrassid.

Kirjeldatud tööde teostamine sai võimalikuks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt eraldatud toetusele, kes finantseeris 80% ulatuses tööde teostamist.

Ehitustööde teostajaks oli OÜ Serinus ja ehitusjärelevalvet teostas P.P Ehitusjärelevalve OÜ. Projekti tulemusena on saanud lahenduse senised Liu, Lindi, Kõima ja Ahaste küla kehva veekvaliteedi probleemid, pumplad on saanud kaasaegsed veepuhastusseadmed ja pumplatest väljuv vesi vastab joogiveele kehtestatud normidele.

» Projekti dokumendid ja materjalid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid