Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

16.04.2020

Pärnu linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus viis Pärnu spordiklubide seas läbi ankeetküsitluse, et saada ülevaade spordiklubide toimetulekust eriolukorras.

Kümnele küsimusele vastas 25 Pärnus tegutsevat spordiklubi. Uuringust ilmneb, et klubide hakkamasaamine ja distantstreeningutele üleminek on väga erinev, sõltudes konkreetsest alast, treeningspetsiifikast ning ka treenerite ja treenitavate valmisolekust.

Küsimusele „Mis on distantstreeningute juures kõige keerulisem?“ vastanuist tõdes nii mõnigi, et eriti keeruline on juhendada distantsilt just nooremaid lapsi. „Erialast treeningut ei saa anda, kuid üldvastupidavuse treeningu tegemine nõuab suurt enesedistsipliini ja -sundi, mis nooremale eale on keerukas,“ nentis üks vastanu.

Mitu treenerit tõi välja, et lapsed ja noored ei suuda ise ennast piisavalt motiveerida ega iseseisvalt, ilma treeneri otsese juhendamiseta, toime tulla. Vahetu tagasiside ja individuaalse kontrolli puudumine on klubide hinnangul distantstreeningute juures kõige suuremaks miinuseks.

„Ühistreeningute ajal nägin kohe, kuidas ette antud koormus ühele või teisele mõjub. Nüüd tuleb leppida selle tagasiside vormiga, mida sportlane ise iga treeningu järel annab. Keeruline on muidugi ka see, et kuna puuduvad väga paljud treeningvahendid ja tingimused, tuleb suur osa harjutustest ja tegevusest asendada teistega,“ ütleb üks treener.

Sisealade trennidele seavad piirangud ka ruumilised võimalused – kodus on avarat liikumisruumi nõudvate spordialadega tegelemine paljudel juhtudel võimatu. Paarisalade või spetsiifilist spordivarustust eeldavate aladega tegelemiseks ei ole praegu samuti hästi toimivaid alternatiive.

Paljude treenerite jaoks on nüüd igapäevaseks töömeetodiks videokõned – need on ainus võimalus jälgida juhendatavaid etteantud kava või harjutuste sooritamisel ja anda vahetut tagasisidet. Samas on distantstreeningute juures ilmnenud ka ühtteist positiivset.

„Väga paljud lapsevanemad on muutunud sportlikult aktiivsemaks ja kaasavad sporditegevusse ka lapsi. Loodetavasti lastevanemate füüsiline aktiivsus püsib ka pärast kriisi,“ seisab ühe klubi vastuses. Nii mõnedki spordiklubi usuvad, et lapsed, kes harjutavad kodus üksi, oskavad hiljem treeneri juhendamisel treenimist rohkem hinnata.

Sportlased on õppinud end paremini tundma ja motiveerima ning oma tegevust analüüsima. „Käes on eneseleidmise periood,“ vastab üks treener. „Olen sisse viinud online treeningpäevikud, mida sportlased pärast igat treeningut täidavad. Sellega on paranenud ka sportlaste endi analüüsivõime.“ 

„Treeningpäeviku täitmine on muutunud kohustuslikuks ja iseseisev trenn on muutumas tavapäraseks. See annab hea eelduse, et noored hoiavad ennast ise vormis ka tulevikus,“ seisab teise treeneri vastuses. Leitakse, et paranenud on ka kommunikatsioon treenerite ja perede vahel. Nii mõnigi klubi on seda meelt, et distantstreeningute andmine on ergutanud treenereid loovalt mõtlema.

Ankeetküsitlus võttis luubi alla ka Pärnu spordiklubide majandusliku toimetuleku ja klubide ootused.

Pärnu abilinnapea Varje Tipp tunnustab kohalikke spordiklubisid raske olukorraga kohanemisel. „On hea meel tõdeda, et enamus spordiklubisid on suutnud eriolukorras oma tegevuse võimaluste piires ümber organiseerida - kasutusele on võetud distantstreeningud ja kulutusi on minimeeritud,“ kiidab Tipp.

Abilinnapea sõnul on spordikoolid ja -klubid distantstreeninguid andes üldhariduskoolidega võrreldes mõnevõrra keerulisemas seisus, kuna paljude vanemate jaoks on esmatähtis laste kohustuslik õpe. „Kuid seda enam on Pärnu linnavalitsuse jaoks oluline, et ka huvitegevust ja -haridust pakkuvate klubide tegevus jätkuks, nende motivatsioon säiliks ning tavaolukorda naastes taastuksid varasemas mahus ka treeningvõimalused,“ ütleb Tipp.

Pärnu linnavalitsus 2020. aastal spordiklubidele eraldatud tegevustoetuste osas muudatusi planeerinud ei ole.

Ankeetküsitluse kokkuvõte koos joonistega


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


 

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid