Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus

Pressiteated, uudised

08.06.2020

Liikuma kutsuva koolide võrgustikku kuuluvates Pärnu Mai, Kuninga, Ülejõe ja Vanalinna põhikoolis ning Tõstamaa keskkoolis ja Paikuse koolis kujunes lõppev kooliaasta väga tegusaks ja liikumisrohkeks mitte ainult õpilaste, vaid ka õpetajate jaoks.

Tervet kooliperet haarava liikumisentusiasmi – ja harjumuste kujundamine on üks liikuma kutsuva kooli programmi eesmärke. Füüsiliselt aktiivse koolipäeva sisustamisel olid koolidel abiks nii programmi pakutavad koolitused kui ka mängu- ja spordivahendid, mille soetamist toetas Pärnu linn.

Liikuma kutsuv kool on koosloomel põhinev võrgustik, mille eestvedajaks on Tartu ülikooli (TÜ) spordi- ja füsioteraapia instituudis tegutsev Tartu ülikooli liikumislabor, kus osalevad lisaks TÜ ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid.

Mullu võrgustikuga ühinenud kuus Pärnu üldhariduskooli hindasid oma kooli liikumisvõimaluste hetkeolukorda, määrasid arengusuunad ja koostasid tegevuskava. Kooliperedel tuli mõelda, kuidas panna nii õpilased ja õpetajad senisest rohkem liikuma, kuidas sisustada vahetunde nii, et need soosiksid nutivahendis olemise asemel füüsilist aktiivsust ning mil moel meelitada lapsi marsruuti kodu-kool-kodu läbima pigem jalgsi või rattal.

„Koolid esitasid Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnale taotluse, kus nad kirjeldasid, milliseid tegevusi soovitakse siseruumides või õuealal ette võtta, et luua kooliperele kogu koolipäeva jooksul võimalused-eeldused aktiivseks liikumiseks.

Linn toetas kõigi kuue kooli soovi ja eraldas iga kooli eelarvesse 10 000 eurot, mis oli mõeldud õueala turvalisemaks muutmiseks, liikumisalade ja väljakute/atraktsioonide väljaehitamiseks ning siseruumides liikumisvõimaluste loomiseks,“ räägib Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, kes on ühtlasi Pärnu linna koolidele liikuma kutsuva kooli programmi kontaktisikuks.

Koolid kasutasid toetusraha erinevalt. Mai kool rajas kooliõuele kiigest ning erinevatest ronimis-, turnimis-, tasakaalu- ja treenimisatraktsioonidest koosnev spordikompleksi, mis on mõeldud nii kooliperele kui kõigile teistele vabalt kasutamiseks.

Kuninga kool soetas liikuma kutsuva kooli programmi raames erinevaid spordivahendeid nagu jalgpalliväravad, välitenniselauad, saalihoki-, sulgpalli- ja kettagolfivarustust, ronimisredelid- ja tunneli, hulga isesuguseid palle jms.  Kokkupandavad kettagolfikorvid on nüüd ka Vanalinna koolis, lisaks veel koordinatsiooni, liikumist, kiirust ja osavust arendavad mängud, interaktiivne mängupõrand jms. Võimlas on õpilaste ja õpetajate käsutuses sõudeergomeeter, jooksulint ja spinninguratas.

Ülejõe koolgi ostis uued disc-golfiseadmed ja mitmesugust spordiatribuutikat. Ülejõe kooli staadionil sai äsja valmis Pärnu linna ainus muudetavate raskustega välijõusaal. Tõsisemat lihastreeningut võimaldavad seitset välijõusaali seadet võivad tarvitada kõik huvilised. Paikuse kool rajas kooli sisehoovi liikumisraja ja plaanib ka koolimajja sisse paigaldada liikumisraja.

Tõstmaa keskkool sai liikuma kutsuva kooli programmi raames mitmeid füüsilist aktiivsust soodustavaid abivahendeid nagu lauatenniselauad, multifunktsionaalse kuue erineva mänguga mängulaua, projektori, mis on abiks tantsu- ja mänguvahetundide korraldamisel, ronimisseina kui hulga muud tarvilikku.

Ainelise poole kõrval on programmis osalenud koolid panustanud palju sellesse, et koolipäevad mööduksid liikudes ka ilma abivahenditeta. Nii on õpetajad põiminud kehalise liikumise elemente koolitundidesse ja ühisüritustesse ning soositud on jalgsi või rattal liikumine. Liikumisideede leidmisel on olnud abiks liikuma kutsuva kooli ideepank.

Programmi oluliseks osaks on ka koolitused, nii õpilastele kui õpetajatele, mille läbinud saavad kaasa teadmised, oskused ja materjalid, mis on abiks mängu- ja tantsuvahetundide sisustamisel. Neil koolitustel osalesid kõigi kuue kooli õpilased-õpetajad.

Mai, Kuninga, Vanalinna, Ülejõe, Paikuse ja Tõstamaa kool jätkavad liikuma kutsuva kooli programmis järgmisel õppeaastal, neile lisaks plaanivad programmiga ühineda Audru, Jõõpre, Rääma, Raeküla ja Tammsaare kool.

Vaata lisaks: Liikuma kutsuv kool


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee

Liikumisrada Paikuse koolis
Liikumisrada Paikuse koolis

Välijõusaal Ülejõe koolis
V2lijõusaalYlej6el

Spordikompleks Mai koolis
SpordikompleksMaikoolis

Veebilehel kasutatakse küpsiseid