Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

11.06.2020


Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhatajana asub 27. juulist tööle Ene Koitla, kes praegu töötab Kaitseväe Küberväejuhatuses personali peaspetsialistina.

Koitla on omandanud bakalaureusekraadi Tartu ülikooli ärijuhtimise ja magistrikraadi Tallinna ülikooli infotehnoloogia juhtimise erialal. Ta on aastatel 2003-2017 töötanud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses (EITSA), mis 2013. aastal nimetati ümber Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuseks (HITSA).

„Alustasin projektijuhina ja alates 2007. aastast olin EITSA juhatuse liige, kes vastutas digiõppe rakendamise ja arengute eest kutse- ja kõrghariduses. 2013. aastal lisandus vastutusvaldkonnaks alus- ja üldharidus,“ rääkis Koitla.

Koitla on osalenud paljudes erinevates projektides ja koordineerinud nende tegevust. „Näiteks Euroopa Struktuurifondide (ESF) programmid digiõppes (kutse- ja kõrghariduses), rahvusvahelistes töörühmades ja projektides ning haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) haldusalas haridusstrateegia töörühmades. Väga suure rahvusvahelise kogemuse sain rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi (IPhO) 2012 orgkomitee esimehe ülesandeid täites. IPhO 2012-l osales 86 riiki ja üle 1200 osaleja,“ tutvustas ta.

Koitla on juhtinud üle kümne aasta erinevate digiõppe konverentside ja seminaride korraldamist, kus käisid esinemas mitmed maailma digiõppe visionäärid. „Mul oli väga hea ja konstruktiivne koostöö erinevate haridusasutuste (alus-, üld-, kutse- ja kõrgharidus) juhtkondade ja õpetajatega,“ lausus ta.

Viimasel ajal on Koitla panustanud Eesti Kaitseväe kübervaldkonna teenistujate kompetentsimudeli rakendamisse ja juurutamisse. Enne seda töötas ta hariduses digitehnoloogia nõustamise ja projektide koordineerimine projektijuhina ja Viimsi keskkooli direktorina.

„Minu silmis kõik haridusasutused võrdsed, ma ei poolda konkurentsi haridusasutuste vahel. Eesmärk on, et kõik Pärnu linna haridusasutused on kõrgel tasemel ja lapsevanemad teavad, et vahet ei ole, millises haridusasutuses nende laps käib. Kõigis on kõrge kvaliteet, professionaalne personal ja lapse arengut arvestav õpe. Minu prioriteet on haridusasutuste vaheline koostöö,“ selgitas Koitla.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid