Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

18.06.2020

Volikogu algatas Rail Balticu Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu

Pärnu linnavolikogu algatas Rail Balticu Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Kaubaterminal on mõeldud Rail Balticu kaubarongide teenindamiseks, seal on võimalik kaupu raudteelt autodele laadida, ladustada ja sorteerida. Pärnu piirkonna hoolduskeskus on Rail Balticu tehnilise toe baas, kus baseeruvad eriotstarbelised rongid, asub jooksva hoolduse materjalide ladu ja tehakse taristu jooksvat hooldust.

Kaubajaama ja hooldekeskuse ala asub nii Pärnu linna kui Tori valla territooriumil. Pärnu planeeringuala paikneb Niidu ettevõtluspiirkonnas Pärnu linna piiril endise Tammiste raudtee infrastruktuuri alal ja selle lähiümbruses. Suurem osa kompleksist jääb Pärnu linna territooriumile. Planeeringuala suurus on 130 hektarit, millest Pärnu linna territooriumile jääb 101 hektarit.

Kavandatav arendus on mahukam kui olemasolev kaubajaama ala. Eskiisi kohaselt lahendatakse kaubaterminal ja Pärnu piirkonna hoolduskeskus võimalikult kompaktsel alal Niidu tööstuspiirkonna põhjaosas.
Kaubaterminali ja hoolduskeskuse juurdepääs autodega kavandatakse Niidu tänavalt. Arvestatud on Lauka tänava perspektiivse väljaehitamisega veotänavana, et tagada täiendav juurdepääs ja luua tulevikus ühendus Pärnu suure ümbersõiduga. Selleks tuleb planeeringus arvestada maanteesilla või tunneli ruumivajadusega Rail Balticu põhitrassi ületamiseks.

Juurdepääs mööda raudteed lahendatakse Surju metskond 49 kinnistule rajatavate eraldi rööbasteedega vahetult põhitrassi kõrval, mis ühendavad hoolduskeskust Rail Balticu põhitrassiga. Kaubajaamale rajatakse eraldi rööbasteedega juurdepääs lõunast, mis ühendab kompleksi Pärnu kaubajaamaga. Kaubaterminali alale planeeritakse kuni kuus 1435 mm rööpmepaari selliselt, mis võimaldaks ümberlaadimist mõlema rööpmepaari vahel.

Volikogu algatas tuulepargi eriplaneeringu

Pärnu linnavolikogu algatas Paikuse osavalda Põlendmaa küla lähedale kavandatava tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneeringu ning selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja ala elektrituulikute pargi rajamiseks ja määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus. Enefit Green AS kavandatava tuulikupargi hinnanguline suurus on 800 ha, sinna soovitakse püstitada kuni seitse tuulikut, mille kõrgus oleks kuni 290 meetrit. Lisaks on Metsagrupp OÜ esitanud taotluse eriplaneeringu algatamiseks Põlendmaa küla 4,82 km² suurusel alal, et rajada ettevõtte omandis olevatele kinnistutele tuulepark.

Ala, kus tuulikutele kohta otsima hakatakse, hõlmab Paikuse osavallast 113,7 km². Selle sisse jääb Põlendmaa küla ja osa Seljametsa külast.

Paikuse osavallakogu toetas planeeringu algatamist tingimustel, et eriplaneeringut koostades arvestatakse kehtivas üldplaneeringus seatud tingimusi ning analüüside koostamise käigus kaasatakse kohalik kogukond ja selgitatakse välja kogukonna arvamus.

Asukohaskeem

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid