Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

18.06.2020

Pärnu linnavolikogu tegi Vabariigi Valitsuse poole pöördumise, milles korratakse üle, et Pärnu linn toetab igati Rail Balticu valmimist ja peab väga tähtsaks nii reisiterminali kui kaubajaama rajamist Pärnusse.

„Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringus Rail Balticu raudtee koridori asukoha määramise. Mõistame, et Luitemaa linnuala puudutava Natura hindamise peab ära tegema võimalikult kiiresti ja korrektselt, kaasates kõiki huvigruppe ja avalikkust. Usume, et valitsus jõuab keskkonnamõju hindamise operatiivselt korraldada ja raudtee valmib tähtajaks, kuid viimastel nädalatel oleme murega jälginud spekulatsioone Rail Baltic projekti tühistamise kohta,“ kirjutatakse pöördumises.

Pöördumises rõhutatakse, et Rail Baltic on sajandi taristuprojekt, mis peab olema isiklikest poliitilistest ambitsioonidest kõrgem. „Rail Baltic on tähtis kogu Eestile. See loob mugava ühenduse Läti ja Leeduga ning tõstab Eesti populaarsust turismi sihtkohana. Selle ellu viimisest võidavad kõik Eesti elanikud ja ka tulevased põlvkonnad,“ seisab pöördumises.

Pärnu linnavolikogu lubab tegutseda ühise eesmärgi nimel, et Rail Baltic saaks 2026. aastaks valmis. Valminud on planeering, millega on määratud reisiterminali asukoht Papiniidu piirkonda. Algatamisel on kaubaterminali detailplaneeringu koostamine.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid