Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

14.08.2020

Algaval kooliaastal on Pärnu linna üldhariduskoolides õppivate hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste päralt täiesti uued, spetsiaalselt HEV õpilastele mõeldud õppe- ja abivahendid ning ruumid, mis aitavad lastel nii õppetöö kui koolieluga paremini toime tulla.

HEV õpilased on lapsed, kes on saanud Rajaleidja keskuselt soovituse teataval viisil toetamiseks või eriklassis õppimiseks. 2019/2020. õppeaastal õppis Pärnu üldhariduskoolides 397 haridusliku erivajadusega last. 

Nende õpitingimuste parendamisega tegi Pärnu linnavalitsus algust mullu algatades projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“. Kõnealuse projekti raames kohendasid kaheksa kooli ruume, 11 kooli tellis HEV õpilaste jaoks sobivat mööblit, seadmeid ning vajalikke vahendeid. Kokku osaleb projektis 13 Pärnu linna kooli.

Kuna mitmes koolimajas lõppesid ehitustööd tänavu ja ka lõviosa ostetud vahenditest jõudis kohale ajal, mil eriolukorra tõttu koju jäänud lapsed neid isegi näha ei saanud, on peagi algav kooliaasta Pärnu HEV lastele eriti põnev, sest neid on koolides ees ootamas üksjagu vahvaid uuendusi. 

Projekti koostamisel lähtuti iga osalejakooli soovidest, vajadustest ja (ruumilistest) võimalustest. Näiteks Mai koolis poolitati õpetajate tuba, et individuaal- ja rühmaõppe jaoks ruumi juurde saada ning kooli hoovialale rajati ronimis-, turnimis-, tasakaalu- ja treenimisatraktsioonidest koosnev spordikompleks, mis on HEV õpilastele füüsiliseks tegevuseks, vahetundide veetmiseks ja suuremast rahvahulgast eraldumiseks väga vajalik.

Paikuse koolis renoveeriti individuaal- või rühmaõppe tarbeks kahe klassi vaheline ruum. Raeküla koolis loodi eriklassi jaoks omaette klassiruum, uuendati individuaalõpperuumi ja HEV õpilaste tualette. Täiskasvanute gümnaasiumi välistrepile paigaldati käsipuu ja kaldtee. Rääma kooli hoovil valmisid õuesõppe klass ja jõukompleks ning Vanalinna kool kohandas ühe ruumi arvutite, tikkimismasina ja CNC-pingiga klassiruumiks, mida saavad kasutada ka teiste koolide õpilased.

„Tehnoloogiaklassi mõte on panustada HEV õpilaste nende praktiliste oskuste arendamisse, mis võiksid neile hiljem tööturul kasuks tulla. Õppinud selgeks programmeeritava tikkimismasinaga või CNC-pingil töötamise, saab nii mõnigi noor endale mõtte edasiõppimiseks või töökoha leidmiseks,“ selgitab Pärnu linnavalitsuse kaasava hariduse spetsialist Terje Jürivete.

Kuninga koolis kaeti kahe klassi seinad heli summutava materjaliga, kooli hoovialal valmis omapärane meelteaed. „Meelteaed on aed, kus saab õppida tundma erinevaid taimi (värve, lõhnu, vilju) ja saada näiteks selgeks päikesekella toimimise. Meelteaia putukahotellis on tore uurida putukaid, loodusainete tundides heli tekkimise ning levimise seaduspärasusi ja ilmanähtusi. Nagu Vanalinna kooli tehnoloogiaklassi, saavad ka meelteaeda kasutada teiste läheduses asuvate koolide HEV õpilased,“ ütleb Jürivete. Meelteaed on tulemas ka Pärnu Päikese kooli, aga seda siis, kui algab uue koolimaja ehitus. 

Individuaal- ja rühmaõppeks ning õue- ja vahetundide sisustamiseks soetasid koolid isesuguseid spordi-, õppe- ja abivahendeid nagu erinevad kirjutamise ja lugemise abivahendid, arendavad (õue)mängud, jaotatud raskusega rahustavad tekid ja kaisuloomad; interaktiivsed tahvlid (mitu kooli tellis kõigile oma HEV lastele isikliku tahvli), haridusrobotid (need on õppevahendid algoritmilise ehk „arvuti moodi mõtlemise“ ja matemaatilise mõtlemise ning eneseväljendamise arendamiseks); telerid, arvutid, kõlarid, kõrvaklapid, projektorid jpm, mis aitavad õpilastel õppetööga hõlpsamini toime tulla ja õpetajatel tegevusi laste eripärast lähtuvalt varieerida.

Jürivete sõnul on vajavad HEV lapsed tuge väga erinevates toimingutes. Nii võib näiteks mõnel lapsel olla lugedes raskusi õigel real püsimisega, kuid erilise reahoidja abil suudab laps seda. Õige pliiatsihoiu tekkeks ja nõrga käe toetamiseks on jällegi palju kasu pliiatsile kinnitatavast abivahendist. „Lisaks mainitule on sügisest meie koolidele kättesaadavad täiesti uued HEV õpilastele mõeldud digiõppe materjalid. Seega on õpetajatel nüüd oluliselt paremad võimalused liita kaks ühte ja arendada korraga nii HEV laste õpioskusi kui digipädevusi,“ märgib Jürivete.

Kui varem oli meil mitmeid erivajadustega laste koole üle riigi, siis täna ollakse seda meelt, et iga laps võiks saada hariduse kodule lähimast koolist. Just seetõttu ongi oluline, et igas üldhariduskoolis oleks HEV laste toetamiseks head tingimused. „Kuna hariduslike erivajadustega laste vajadused ja õpijõudlus on väga erinevad, vajavad ka õpetajad väga erinevaid teadmisi/oskusi ja vahendeid lastega tegelemiseks. Oleme nüüd selles osas ammu edasi liikunud,“ tõdeb Jürivete.

Projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“ maksumus on 402 022 eurot. 341 719 euroga toetas Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest sobivate väikelahenduste loomist Riiklik Tugiteenuste Keskus ja 60 303 eurot panustas Pärnu linn.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid