Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus

Pressiteated, uudised

vaade_R22ma_suunalt

13.10.2020


Pärnu Raba-Lai tänava silla projekteerimistööd on jõudnud esimese vahefinišini – valminud on silla eskiisprojekt. Kevadel hakkab linnavalitsus silla ehitajat otsima. 

Eskiisprojekt hõlmab endas arhitektuurivõistluse võidutöö „Luik“ edasiarendust, edasiseks projekteerimiseks vajalikke uuringuid ning kooskõlastusi ja tehnilisi täpsustusi linnavalitsusega. Pärnu linna lepingupartnerite OÜ Ehitusfirma Fidele ja arhitektuuribüroo Trilog Studio OÜ esindaja Märt Mõistuse sõnul on koostöös P. P. Projekt OÜga valitud projekteerimistööde teostamiseks Stricto Project OÜ, Tinter-Projekt OÜ ja inseneribüroo Gruner Wepf, Zürich AG Šveitsist.

Arhitektuurivõistluse võidutöö alusel kavandatav sild on kolme kaarega, elegantne ja moderne konstruktsioon, mille pikkus on ligikaudu 350 meetrit. Projekteeritavad 125 m sildeavad saavad olema pikimad Eestis. Eskiislahenduses on oluliselt edasi arendatud nii silla avaehitust kui sillasambaid ja sillasammaste ümbrust.

„Meie eesmärk on luua sild, kus esteetiline olemus ja konstruktsioonide selgus loovad terviku ning sild koos ümbritsevate jalgteede ja puhkealadega tekitab meeldiva ja inimsõbraliku linnaruumi. Lähtume soovist hoida jõe kaldad avatud ja avarad ning siduda lisanduvad sõidu- ja kergliiklusteed sujuvalt olemasolevatega,“ rääkis silla arhitekt Mari-Liis Vunder.

Lisaks silla arhitektuuri täpsustamisele on eskiisprojekti käigus lahendatud sillaga kaasnev tänavate võrk. Uus sild ja tulevane sillakoridor hakkavad ühendama Ülejõel asuvat Raba tänavat kesklinnas asuva Lai tänavaga. Lai tänavale jõuab sillakoridor praeguse politseimaja juures, tänavavõrgu lahenduses on arvestatud tulevase Pargi tänava pikendusega.

Teede ja tänavate projekteerimisel on lähtutud nii kergliiklejate kui autode mugavusest ja liiklusohutusest. Silla mõlemale küljele on kavandatud nelja meetri laiused jalg- ja rattateed. Sillale on projekteeritud kolm sõidurada, millest keskmine rada on muutsuunaline. See tähendab, et kummaski otsas pääseb sillale ühe sõidurajaga ja sillalt maha kahe sõidurajaga.

Sild on olemasoleva tänavavõrguga ühendatud ringristmike abil. Ringristmikud on lahendatud mitmel pool kasutatud, kuid Pärnus uudsete nn turboringidega. Ring töötab põhimõttel, et õige sõidurada tuleb valida enne ringi ja ringil olles rida ei vahetata. „Koostöös Pärnu linna spetsialistidega välja töötatud tänavate ja ristmike lahendus tagab antud oludes piisava läbilaskvuse ja nõutud tasemel liiklusohutuse,“ kommenteeris teede projekteerija Indrek Lensment Tinter-Projekt OÜst. 

Eraldi väljatoomist väärivad detailplaneeringus ette nähtud jõeäärse parkimisala nihutamine täielikult silla alla ning tehnovõrkude paigutamine varjatult sillaplaadi alla. Silla sõidutee keskpunkti kõrgus on üheksa meetrit veepinnast, millega tagatakse vajalik laevaliikluse koridor Pärnu jõe Rääma tänava poolsel osal.

„Mul on hea meel, et koostöös Pärnu linna esindajatega oleme paika pannud eskiislahenduse, mille pealt saab jätkata tehnilise projekteerimisega. Kavandatav sild on oma konstruktiivselt lahenduselt väljakutsuv ja nüansirohke. Silla konstruktsioonid projekteeritakse Šveitsi inseneribüroo Gruner Wepf AG, Zürich ning Stricto Project OÜ koostöös,“ ütles projekteerimise projektijuht Andreas Papp Stricto Project OÜ’st ning lisas, et eelprojekti valmimise ja ehitusloa taotlemiseni jõutakse kevadel.

Vaata lisaks: 
» Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistlus
» Kolmanda silla eskiis arendab konkursi võidutööd (Pärnu Postimees 13.10.2020)


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

Visualiseeringute autor Mari-Liis Vunder/Trilog Studio OÜ

Vaade Jaansoni rajalt
Uus sild vaade Jaansoni rajalt
Vaade Jaansoni rajalt mere suunas
Uus sild vaade Jaansoni rajalt mere suunas
Vaade vasakkalda suunas
Uus sild vaade vasakkalda suunas


Veebilehel kasutatakse küpsiseid