Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

13.10.2020

Pärnu linn osaleb projektis, mille eesmärk on koolitada lasteaedadele 30 uut tugiõpetajat. Pärnu linnavalitsuse kaasava hariduse spetsialisti Terje Jürivete sõnutsi koolitati Pärnu lasteaedadesse esimesed tugiõpetajad üle kümne aasta tagasi, seejärel aastal 2016, ning nüüd on käes hetk, mil väljaõppe saanud spetsialiste on alusharidusasutustes taas juurde vaja.

Tarvidus uute tugiõpetajate järele on tingitud kahest asjaolust: esiteks on mõned tugiõpetajad on töölt lahkunud, aga ennekõike sellest, et abivajajaid lapsi on ajaga juurde tulnud. Tugiõpetaja on lasteaias eripedagoogi ja/või logopeedi abiline.

„On mitmeid tegevusi, näiteks hääldusharjutusi, mida tugiõpetaja võib läbi viia eripedagoogi ja/või logopeedi juhendamise all. Eripedagoog saab samal ajal tegeleda lapsega, kelle abistamiseks on just eripedagoogi ja/või logopeedi oskusi vaja. Juba töötavad tugiõpetajad räägivad, et vahel on nad ka nagu psühholoogid, sest lapsed soovivad nendega arutada igasuguseid lapsele muret tekitavaid teemasid,“ selgitab Jürivete.

Pärnu lasteaedade juhtkonnad on saanud võimaluse leida olemasoleva personali seast inimene, kes soovib töötada tugiõpetajana. „Me eeldame, et tugiõpetaja koolitusele tulija on pedagoogilise kõrgharidusega või vähemalt lasteaias pikemalt töötanud,“ ütleb Jürivete.

Tugiõpetajate projekti raames toimub kuus õppepäeva, mille jooksul õpitakse muu hulgas väikelapse suulise kõne arengu toetamist, tutvutakse kõnearendusmängude ja hääldusharjutustega, õpitakse lapsevanema nõustamise ABCd ning arutletakse käitumisraskustega laste õpetamise üle.

Õppepäevad toimuvad Pärnu Õppenõustamiskeskuses, lektoriteks on Pärnu linna tunnustatud tugispetsialistid ning Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli õppejõud. Tugiõpetajad asuvad tööle pärast koolituse lõppu 2021. aasta veebruaris.

Jürivete ütlust mööda on Pärnu munitsipaallasteaedade tugiõpetajate süsteem Eesti mõttes mitmeski mõttes eriline ning eriline on seegi, et edaspidi määratakse igale alustavale tugiõpetajale terveks õppeaastaks mentor (õppealajuhataja). Mentor aitab tugiõpetajal kohaneda uue ametikoha ja- rolliga, annab tehtavale tagasisidet ning aitab hoida fookuses tugiõpetaja ametikoha eesmärke.

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab Pärnu lasteaedade tugiõpetajate koolitamist „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ meetmest 4740 euroga, mis katab kõik koolitamisega seotud kulud.

Lisaks tugiõpetajate koolitamisele on Pärnu linn alustanud linna lasteaedades ja üldhariduskoolides osutatava eripedagoogilise ning logopeedilise teenuse ülevaatamist. Selleks on moodustatud töörühm. Jürivete ütlust mööda on täiendavate tugiõpetajate koolitaminegi üks võimalusi, kuidas haridusasutustes laste toetamist parandada.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid