Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

Pärnu linnavolikogu pressiteade
12.11.2020Pärnu linnavolikogu keelas linnavalitsusel Läänemere Kunstisadama projekteerimiseks ja ehitamiseks täiendavaid kohustusi võtta ja tagatisi anda, tunnistas kehtetuks otsuse, millega anti uue kunsti muuseumi kasutusse kesklinnas asuvad kinnistud ja käskis linnavalitsusel alustada menetlust kunstisadama praeguse ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks.

Volikogu 2017. aasta otsusega anti 25 aastaks sihtasutuse Uue Kunsti Muuseum (UKM) kasutusse Lai tn 2 kinnistu osa pindalaga ligikaudu 1400 m2 ja Pärnu jõgi L2 kinnistu pindalaga ligikaudu 4050 m2. Lepingu jõustumine oli otsuse kohaselt seatud sõltuvusse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolse toetuse andmise otsusest. Praeguseks lepingut sõlmitud ei ole ja kuna EAS kavandatu jaoks toetuse andmist enam ei otsusta, ei ole võimalik lepingu jõustumine ka tulevikus.

2017. aastal otsustati välja anda ehitusluba Läänemere Kunstisadama peahoone, ujuvpaviljonide ja ujuvväljaku püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ja kaldakindlustuse rajamisega. Kõrvaltingimusena kohustati enne tööde alustamist esitama kunstisadama ehitusprojekti ekspertiis, mis arvestab kaldakindlustuse remondi ehitusprojektiga. Lai 2 kinnistu detailplaneeringu kohaselt tuleb kalda püsivusuuringute põhjal rajada kaldakindlustus, kõik hooned ja rajatised ehitatakse välja ühes etapis.

UKM kavatseb Läänemere Kunstisadama ehitada kahes etapis, kusjuures kaldakindlustust esimeses etapis ei tehta. Riigihanke võitnud YIT Eesti AS andmetel on nende kohustuseks kunstisadama peahoone ja ühe ujuvpaviljoni projekteerimis- ja ehitustööd. Lepingu kohaselt paigaldatakse küll olemasolevale kaile ligi 110 meetri ulatuses piire, kuid kaldakindlustuse remonti leping ei sisalda.

Läänemere Kunstisadama võidutöö autorid on Pärnu linnavalitsusele ja Eesti Arhitektide Liidule teatanud, et UKM pole sõlminud autoriõiguste kokkulepped rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võitjaga võidutöö kasutamiseks ja maksmata on kokkulepitud tasu, millest tulenevalt on võidutöö kasutamine keelatud kuni õiguslike kokkulepete sõlmimiseni.

Eeltoodust tulenevalt leidis volikogu enamus, et linnavalitsusel tuleks alustada menetlust kunstisadama praeguse ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks, sest lahendamata on mitmed ehitusloas sätestatud põhi- ja kõrvaltingimused. Kui kehtiv ehitusluba tühistatakse, ei välista see uue ehitusloa taotlemist ja selle alusel ehitamist.

Kunstisadama peamise rahastaja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) otsuse kõrvaltingimuseks on, et kaasrahastajad (Pärnu linn ja kultuuriministeerium) kinnitaksid kunstisadama finantsriskide analüüsi ja nende maandamistegevused, tõendamaks Läänemere Kunstisadama haldamise võimekust viie aasta jooksul pärast projekti lõppmakse tegemist. Linnavalitsusele teadaolevalt kultuuriministeerium seda teinud pole. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt võib omavalitsus anda laenu üksnes temast viimasel kolmel aastal sõltunud ja eelarveaastal sõltuvale üksusele investeeringuteks ja tagada sõltuva üksuse samaks otstarbeks võetavaid kohustusi.

UKM ei ole Pärnu linna otsese ega valitseva mõju all olev üksus ja seetõttu ei saa Pärnu linn tagada Läänemere Kunstisadama rahavoogude puudujääki ega kinnitada projekti finantsriskide maandamistegevusi, tõendamaks kunstisadama haldamise võimekust viie aasta jooksul pärast projekti lõppmakse tegemist.

Linnavalitsuse finantsteenistus on kahel korral analüüsinud talle esitatud Läänemere Kunstisadama finantsprognoose. Viimase UKM poolt esitatud finantsprognoosi puhul on näha kunstisadama esimese etapi iga-aastast negatiivset tulude ja kulude vahet vähemalt 100 000 euro ulatuses ning seegi tuleneb linnavalitsuse hinnangul ülehinnatud tuluprognoosist. Näiteks prognoosib Pärnu linn rajatava Pärnu kunstihoone piletitulu 72 600 eurot 15 000 külastajalt, aga kunstisadama prognoosis on need näitajad kordades suuremad.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid