Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
23.11.2020


Pärnumaa turismiettevõtjad, kohaliku elu edendajad, Leader gruppide esindajad ja transporditeenuste osutajad – kokku pea poolsada inimest - kogunesid läinud nädalal Pärnu linnavalitsuse kutsel neljale veebikohtumisele.

Iga koosolek kandis erinevat teemapüstitust ning vastavalt teemaplokile varieerus ka kohtumisel osalejate ring. Kokkusaamistel tehti algust Pärnu uue turismistrateegia koostamisega. Arutelusid vedas konsultant Margus Žuravljov osaühingust Target One. Aruteluteemad olid: turisti toomine Pärnusse, kuidas turist Pärnusse jõuab ja mida kohapeal teha saab ning milliseid (lisa)võimalusi Pärnu piirkond laiemalt külastajatele pakub.

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa selgitust mööda vajab enneolematusse seisu jõudnud turismindus seniste toimimispõhimõtete kiiret muutmist. „Uus normaalsus annab meile võimaluse muutuda rohkem, kui me seda muidu kaaluksime. Just täna algatatud initsiatiivid, uus turismikultuur ja -investeeringud loovad pikaajaliseks edukaks toimimiseks soodsad tingimused,“ märgib Lepp.

Eeltöö uue turismistrateegia kujundamiseks on juba ära tehtud. „Pärnu linna arengukava aastani 2035 loob hea aluskokkuleppe turismivaldkonna arendamiseks. Meil on täna võimalus vaadata, kas linna arengukavas paika pandu sobib kasutamiseks terves maakonnas. Uue turismistrateegia märksõnadeks võiks olla kvaliteetne elukeskkond, looduskeskkonna hoidmine ning tasakaal kohalike elanike ja turistide huvide vahel. Need kõik on eeldused jätkusuutliku turismiettevõtluse arenguks,“ ütleb Lepp.

Loodav Pärnu turismistrateegia (kuni aastani 2025) on aluseks detailsemale tegevuskavale. Eelmistest strateegiatest eristab loodavat plaani üks oluline asjaolu – tervet Pärnu piirkonda hõlmav ja külastajakeskne strateegia luuakse esmakordselt Pärnu linna juhtimisel. Siinkohal tuleb selgitada, et turismileksikas peetakse asukoha ja toponüümi „Pärnu“ all silmas tervet regiooni, mitte ainult Pärnu-nimelist haldusüksust.

Pärnu maakond on territooriumilt Eesti suurim ning nõndasama lai ja kirev on ka siinne turismimaastik ja -teenused ning Pärnumaale saabuvate turistide profiilgi. Turismistrateegia esimesel neljal töökoosolekul koorus välja mitmeid kitsaskohti ja lahendust nõudvaid küsimusi nagu näiteks transpordivõimaluste tänane olukord ja tulevikuperspektiivid (raudtee, kruiisisadam, jahisadam, lennujaam, bussiühendused), külastusinfo kättesaadavus nii veebis kui kohapeal, erisused tõmbekeskuste toimimisloogikas jms.

Arutelude käigus jõuti ka vajaduseni tekitada erinevate külastus- ja majutuskohtade, linna- ja maaettevõtjate, massi- ja nišiturisminduse vahel rohkem sünergiat.

Loodavas turismistrateegias on Lepa sõnutsi olulisemateks printsiipideks külalislahkus (Pärnumaale on oodatud väga erinevate turistide sihtrühmad); mitte omavaheline konkureerimine, vaid tegutsemine ühiste eesmärkide nimel; püüd suurendada Pärnumaa kui sihtkoha atraktiivsust.

Avaliku ja erasektori ühistööna valmiva turismistrateegia töökoosolekud jätkuvad detsembris. Strateegia valmib tuleva aasta märtsiks.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee
Veebilehel kasutatakse küpsiseid