Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Aitame_Ukrainat.pngAitame Ukrainat!
• Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
• Інформація для українських біженців (UK)
• Информация для военных беженцев из Украины (RU)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB Pangas asuvale linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. 

Pressiteated, uudised

10.12.2020
Arvamuslugu
Henri Eessalu, Pärnu linnaarhitekt

Loetud päevad tagasi (4. detsembril) algas Pärnu linna välja kuulutatud arhitektuurivõistlus Keskväljaku ja Pika tänava avalikule ruumile uue lahenduse leidmiseks.

Võistlusala sisse jäävad Kesklinna silla juures asuv liiklussõlm, Vaasa park, Keskväljak koos raamatukogu ees asuva platsiga ja Pikk tänav koos sellega külgnevate tänavalõikudega kuni Ringi tänava ristmikuni.

Niivõrd mastaapset arhitektuurivõistlust siinmail varem toimunud ei ole. Kui näiteks Pärnu Keskuse tänavakujunduse võistlusega (aastal 2009) saadi pigem kujundus avalikule ruumile, siis Keskväljaku-Pika tänava arhitektuurivõistlusega ootame lisaks linnaruumi kujundamisele ka laiemat liikluskorralduse ümbermõtestamist.

Päris igaks uuenduseks ei ole arhitektuurikonkurssi vaja, aga antud juhul on see kindlasti õigustatud. Olulisemate hoonete ja avalike ruumide lahendused saadaksegi just läbi arhitektuurivõistluste - võistlusmoment innustab ja ärgitab arhitekte leidma uudseid ja põnevaid lahendusi. Nõnda on see olnud juba alates antiikajast.

Usun, et Keskväljaku-Pika tänava arhitektuurikonkursist võetakse agaralt osa, sest see puudutab sedavõrd intrigeerivat ja olulist linnaala. Arhitektidel avaneb kordumatu võimalus ühendada Pärnu vanalinn ja linna uus keskus ühtseks tervikuks ning parendada Pärnu kesklinna avaliku ruumi kvaliteeti.

Praegu iseloomustab autoliiklusele orienteeritud Keskväljakut ja Pikka tänavat linnaruumi katkestatus ja sidususe puudumine. Märkimisväärne osa Pärnut läbivast liiklusest käib kuni uue silla valmimiseni üle Kesklinna silla, mis juhib tiheda liikluse otse südalinna. Tulemuseks, nagu me pärnakatena teame, on intensiivsest liiklusest ja ekstensiivsest liiklusruumist tingitud probleemid: katkestused, õhureostus ja müra. Seejuures ei ole linna tsentrit läbivast transiitliiklusest suure osa sihtpunkt üldse kesklinn. See kõik muudab Pika tänava ja Keskväljaku ruumi linnaelanikule ebasõbralikuks ning see osa linnast on tugevalt alakasutatud.

Uue silla valmimisega liikluskoormus linnasüdames väheneb ja see loob võimaluse kesklinna uuendada.

Arhitektuurivõistluse tööd peaksid andma lahenduse, kuidas muuta nii Keskväljaku kui Pika tänava piirkond kergliiklejate jaoks mugavaks ja turvaliseks, väheste katkestustega liikumisalaks. Aga see pole ainus võistlusülesanne. Kompaktse ja sidusa linnakeskuse kujundamiseks tuleb ka parandada ühendusi jõeäärsete alade ja vanalinna vahel ning Pikal tänaval luua põhja-lõuna suunalised ühendused, mis pikendaks vanalinna tänavaid Aida tänavani.

Võistlejatelt ootame lahendusi ka linnamööblile ja väikevormidele. Sinna alla kuuluvad pingid, prügikastid, rattaparklad, skulpturaalsed vormid, mänguväljakud, olmealad, infoviidad jms. Esitada tuleb terviklahendus, mis peab olema identiteeti loov ning vajadusel erinevaid ruumitüpoloogiaid arvestades paindlik, varieeritav ning kergesti ümber paigutatav.

Pärnu linnaarhitektina mõistan, et välja kuulutatud arhitektuurikonkurss ei ole just kergete killast. Arhitektide jaoks saab ilmselt üheks võtmeküsimuseks, kuidas muuta liiklusest ümbritsetud Keskväljak ja Vaasa park linnaruumi funktsionaalseks osaks, kuhu inimestel oleks põhjust ja ka soovi aega veetma tulla. Kuidas kujundada seal liikluskorraldus ümber nõnda, et see ei oleks enam konfliktis jalakäijatega ja kuidas kutsuda jalakäija parki tagasi. Paras pähkel pureda on ka Pika tänava põhja-lõuna suunalised ühendused, mis seoksid vanalinna uue keskusega.

Meenutan, et arhitektuurivõistlusele eelnes ideekorje, kus soovisime teada, millisena linnaelanikud seda kesklinna osa tulevikus näha tahaksid. Ideekorje tõi erinevaid ettepanekuid, kuid neid ühendavaks jooneks oli inimeste soov, et Pärnu kesklinn oleks jalakäijasõbralikum ja ohutum ning see on ka arhitektuurivõistluse kandev idee.

Pärnakad ootavad, et Keskväljak ja Vaasa park muutuks kohaks, mida on põhjust külastada ja seal aega veeta. Täna on see linnaruumis kasutuseta ala, mis on võimalik visuaalselt ja funktsionaalselt integreerida ümberkaudse linnakeskkonnaga üheks tervikuks.

Kümne aasta pärast võiks Pärnu linnasüda olla kompaktne, sidus ja kõigi linnaelanike vajadusi arvestatav. Kesklinna ruumiline kvaliteet peaks olema tõusnud uuele tasemele: jalakäijasõbralikud alad on suuremad ning praegu tarbetult seisvad kesklinna alad on funktsionaalselt välja arendatud. Pikemas perspektiivis loovad need linnaruumilised muutused elava, turvalise ja jätkusuutliku elukeskkonna.

Arhitektuurivõistluse ideekavandite esitamise tähtajaks on järgmise aasta 5. märts, tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. aprilliks.

Millal alanud võistluse tulemused linnapilti jõuavad, näitab aeg. Paljuski oleneb see konkreetsest lahendusest. Arvestades, et ala on päris suur võiks võidulahendust ka etapi kaupa ellu viia. Tinglikult on esimeseks etapiks juba uue silla valmimine, kuna uus sild on võistlusala ümberkujundamise eelduseks.Vaata lisaks:
» Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus 
» Ideekorje Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava ümberkujundamisek


 

Pärnu linnavalitsus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Avatud: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee
• Kõik kontaktid

• Nädala eelinfo
• Linnavalitsuse istungid

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid