Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

Pärnu linnavolikogu pressiteade
17.12.2020


Pärnu linnavolikogu võttis vastu uue heakorraeeskirja ning kehtestas koormise tiheasustusaladel ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualadel, seni kehtis Pärnus ja temaga ühinenud osavaldades neli erinevat heakorda reguleerivat õigusakti.

Heakorra tagamiseks tuleb tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul hoida korras kinnistu, selle piirdeaed ja kinnistul asuvad ehitised ning vältida kinnistult prahi, tolmu ja muu sarnase lendumist kõrvalkinnistutele.

Samuti on vaja koristada maha langenud lehed; tagada numbrisilt hoone välisseinal või kinnistu sissepääsul ja numbrisildi nähtavus avalikult kasutatavalt teelt; tagada haljastuse korrashoid (sealhulgas tuleb vältida kinnistu võsastumist); tagada ehitise ohutus (sealhulgas kõrvaldada kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva ehitise katuselt lumi, jää, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms); mitte hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õueosas kõrgemal piirdeaiast või hekist, vältida aia- ja haljastusjäätmete põletamist; kärpida üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid või takistavad liiklust, eemaldada puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristada tuulemurd ning likvideerida kuivanud puud kooskõlas puu langetamist ja hoolduslõikust reguleerivate õigusaktidega.

Kui seni oli Pärnus suurimaks lubatud muru kõrguseks 15 sentimeetrit, siis nüüd võib muru kasvada kuni 20 sentimeetri kõrguseks. Suurematel kui poole hektari suurustel haljasaladel ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute muudel kõlvikutel kui õuemaa muru kõrguse nõuet ei kohaldata, kuid nõuete täitmiseks tuleb suurematel kui poole hektari suurustel haljasaladel muru niita vähemalt kaks korda aastas (hiljemalt 24. juuniks ja 20. augustiks) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute loodusliku rohumaa kõlvikutel vähemalt kord aastas (hiljemalt 20. augustiks).

Üldkasutataval territooriumil (mitte kinnistutel) tohib lehepuhurit kasutada ainult lehtede kokku kogumiseks. Üldkasutataval territooriumil on keelatud püüda linde ja linna sattunud metsloomi ning tiikidest kala; toita vabalt elavaid linde ja loomi kohas, mis ei ole selleks ette nähtud; teha lõket ja grillida kohas, mis ei ole selleks ette nähtud; panna teateid ja kuulutusi üles kohta, mis ei ole selleks ette nähtud; põletada ja ladustada aia- ja haljastusjäätmeid; ladustada kütte-, ehitus- või muud materjali kinnistu omaniku nõusolekuta; ladustada või lükata lund sõiduteele; rajada haljastust kinnistu omaniku nõusolekuta ning pesta looma, sõidukit või muud eset, supelda ja ujuda kohas, mis ei ole selleks ette nähtud.

Väljaspool muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndit on lubatud kütte-, ehitus- või muu materjali kinnistuga vahetult piirnevale üldkasutatavale linnamaale maha laadida tingimusel, et see eemaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 72 tunni jooksul ning sellega ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale, ei häirita ega takistata liiklust (sealhulgas liiklust kõnniteel) ega ohustata inimesi või rikuta vara. Libedusetõrjeks üldkasutataval territooriumil asuval kõnniteel on lubatud kasutada üksnes 2-6 mm teraläbimõõduga graniitkillustikku.

Heakorraeeskirjaga kehtestati tiheasustusaladel ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualadel asuvate kinnistu kasutajatele kohustus hoida lisaks oma kinnistule korras kinnistuga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium. Oluline on meelde jätta, et koormis laieneb üksnes nendele kinnistu kasutajatele, kelle omandis või valduses olev kinnistu asub tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal, mujal koormist ei kehtestata.

Pärnu linna heakorraeeskirjast sõltumata on linnas, alevis ja alevikus asuva kinnistu kasutajal ehitusseadustiku järgi kohustus hoida korras kinnistu ja sõidutee vahel asuv kõnnitee. Heakorraeeskiri reguleerib üksnes aia taha jääva haljasala korrashoidu, kus muru võib nüüd olla kuni 20 sentimeetri kõrgune.

Kui tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuva kinnistu kasutaja ei soovi ise aiatagust korras hoida, võib ta oma raha eest töö linnavalitsuselt tellida. Tasutav summa peab vastama madalaimale turuhinnale.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid