Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
18.01.2021

Pärnu linnavalitsus asub koostama Pärnu linna üldplaneeringut ning korraldab sellega seoses avaliku ideekorje, kuhu pärnakatelt oodatakse ettepanekuid.

Koostatav üldplaneering on esimene omataoline, kuna hõlmab endas esmakordselt korraga tervet Pärnu linna ehk Pärnu keskuslinna ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldasid.

Uue üldplaneeringu eesmärk on arendada kogu Pärnu linna haldusterritooriumi terviklikult ning panna piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades paika ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused.
Linnavalitsus soovib üldplaneeringu visiooni koostamisse kaasata ka Pärnu elanikke.

„Üldplaneering on üks olulisim kohaliku omavalitsuse arengut suunav dokument ja see puudutab suuremal või vähemal määral iga linnaelanikku. Seetõttu on üldplaneeringu visiooni väljatöötamisel väga oluline ka linnaelanike aktiivne osavõtt. Soovime kohalikke elanike kaasata võimalikult varases etapis, et saada üldplaneeringu lähteseisukohtadele väärtuslikku sisendit,“ ütleb Pärnu linnaarhitekt Henri Eessalu.

Kõige mugavam on koostatavasse üldplaneeringusse ettepanekuid esitada ideekorje kaardirakenduse kaudu. Rakenduses avaneb ideekorje kaart, kuhu saab kirjutada arvamusi ja ettepanekuid, tuua välja kohalikke probleeme ja kitsaskohti ning juhtida tähelepanu piirkonnas väärtustamist vajavatele objektidele. Eriti hea on kaardirakendust kasutada siis, kui ettepanek puudutab Pärnu linnas mõnd konkreetset kohta.

Ettepanekuid tehes võiks linnaarhitekti sõnul mõelda teemadele nagu:
• ehitus ja arendustegevus (kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada, kus võiks asuda elamu-, ettevõtlus-, tööstus- või põllumajandustootmisega seotud alad jms);
• üldkasutatavad teenused (nt milliseid kultuuri-, spordi-, hariduse-, vabaaja- või äriteenuseid tuleks juurde kavandada ja milliseid olemasolevaid teenuseid ruumiliselt edasi arendada);
• ühendused ja juurdepääsud (nt milliste liikumisteede ja ühenduste järgi oleks vajadus, kust pääseb veeäärsetele aladele ja kus oleks vajalik parendada kalda alale juurdepääsu);
• pargid, rohealad ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruum (nt millised on piirkonnas puhkamiseks ja jalutamiseks kasutatavad metsaalad ja kus vajaks puhkemetsade kasutatavus parendamist, kus võiksid asuda piirkonnas aktiivse kasutusega pargialad (välijõusaalid, mänguväljakud, palliplatsid jms), milliseid puhkealasid või kogukondliku kasutusega alasid võiks veel olla, kus ja kuidas vajaks parendamist kõigile kasutamiseks mõeldud avalik väliruum (linnaväljakud, ühiskondlike- ja ärihoonete õuealad, tänavate ruum, puhke- ja pargialad jm sarnased avalikult kasutatavad alad);
• väärtuslikud üksikobjektid ja alad (millised on piirkonna ilusa vaatega kohad, väärtusliku miljööga hooned ja hoonegrupid, puud, puudegrupid või muud tähelepanu väärsed objektid või maastikud, mis vajaksid kohalikul tasandil väärtustamist ja kaitset ning mis on nende väärtus).

YP ideekorje esita5

Kes kaardirakendust kasutada ei soovi, võib oma mõtted vabas vormis kirja panna ja saata need Pärnu linnavalitsusele e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee või postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.

Ideekorje kestab 18. jaanuarist 31. märtsini.

Laekunud ettepanekud on sisendiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel, mille alusel hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid