Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
11.02.2021

Korteri-, hoone- ja elamuühistud, kes soovivad tänavu oma hoove korrastada, saavad selleks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda. Taotlusi „Hoovid korda“ toetuse saamiseks ootab linn kuni 15. maini.

Toetust võivad taotleda kõik Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteri-, hoone– ja elamuühistud. Toetus on mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks.

Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada ka õueala jagavad naabermajad koos. Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu kutsubki ühistuid koostööle ja rajama mitme maja peale ühe suure laste mänguala või siis näiteks ühise haljas- ja puhkeala koos inventariga. „Kortermajadega elupiirkondades jagab sageli mitu maja üht hooviala. Väga mõistlik oleks kahe maja vahele või kõrvale jääv õueala koos korrastada. Mitmekesi tehes saab rohkem ette võtta ja elanikel on sellest ainult võita. Ühise tegevuse plussiks on seegi, et hiljem saavad ühistud heakorrastatud hooviala hooldus- ja remondikulusid jagada. Elanike jaoks on see kindlasti kõige ökonoomsem,“ tõdeb linnaaednik.

Peale mängu- või spordiväljaku rajamise-sisustamise saab „Hoovid korda“ toetust kasutada jalakäijate ala, haljas- või puhkeala ning rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks; hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks ning ka õueala teekatte parendamiseks.

Suuremate kortermajadega elurajoonides on ühistud üsna mitmel korral „Hoovid korda“ toetuse abil rajanud elanikele uusi parkimiskohti või korrastanud olemasolevat parklaala. Omavalitsuse nõusolekul saab parkimiskohti rajada ka linnamaale. Selleks tegevuseks tuleb linnaga kokku leppida.

Kuigi taotluse esitamisega on ühistutel aega 15. maini, tuleks arvestada, et korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine, planeeritava töö eelarve koostamine ja töö(de) teostaja leidmine võtab aega.

Toetust antakse taotlejale kuni 40 protsendi ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või 4000 eurot ühistaotluse korral. Kalendriaasta jooksul saab taotluse esitada maksimaalselt ühele projektile. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse sihipärase kasutamise leping.

Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt selle aasta 1. detsembriks ja aruanne esitada 3. detsembriks. Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest. Kui juhtub nii, et töö jääb toetuse saajast mitte tulenevatel põhjustel tähtajaks tegemata, siis saab toetuse saamist pikendada järgmise aasta 1. detsembrini.

2020. aastal sai Pärnu linnalt „Hoovid korda“ toetust sai 17 korteriühistut. Kokku maksti toetusteks 30 000 eurot. Toetusraha abil rajas üks ühistu omale mänguväljaku, mitmed ühistud laiendasid sõiduautode ja jalgrataste parkimiskohti, renoveerisid kõnniteid, lasid teha puude hoolduslõikusi, likvideerida ohtlikke puid ja istutada juurde uusi ning rajada õuele puhke- ja haljasalasid. Paar ühistut parandas ka jäätmekogumisega seotud probleeme ning paigaldas kortermaja juurde süvamahutid või jäätmemaja.

Mullu said toetust valdavalt Pärnu keskuslinna korteriühistud (15) ja vaid kaks osavalla ühistust (kaks kortermaja Paikuse osavallas). Varasematel aastatel on osavalla ühistud olnud toetuse taotlemisel aktiivsemad.Lisainformatsioon:
Anu Nurmesalu
Pärnu linnaaednik
444 8306
anu.nurmesalu[at]parnu.ee


 

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Avatud: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200
• linnavalitsus[at]parnu.ee
• Kõik kontaktid

• Nädala eelinfo
• Linnavalitsuse istungid

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid