Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
19.04.2021


Pärnu linnavalitsus otsustas tänasel istungil kuulutada välja „Värvid linna!“ kampaania. Kampaaniaga toetab linn kinnisvaraomanikke ehitiste värvikuue värskendamisel, kompenseerides neile osaliselt hoonete või ka näiteks piirdeaedade värvimisega seotud kulud.

Kampaania laiem eesmärk on väärtustada elukeskkonda, parandada linna visuaalse ilmet ning säilitada ehitiste fassaadide korrastamisega puit- ja kiviarhitektuuri. Värvikampaanias võivad osaleda kõik Pärnu linnas (sh ka osavaldades) ehitisi omavad füüsilised ja juriidilised isikud.

Osalemiseks peab ehitise omanik esitama Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse. Avaldusele tuleb lisada seisukorra fikseerimiseks foto värvitavast ehitisest. Avaldusi ja lisadokumente saab esitada kuni käesoleva aasta 24. oktoobrini (kaasa arvatud).

Pärast avalduse esitamist edastab linnavalitsuse planeerimisosakond isikule kirjaliku teate tema kampaanias osalemise kohta.

Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi värvitootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad tavapärased, kaupluste ja edasimüüjate korraldatavad allahindlused, kliendikaardi soodustused jne.

Linnavalitsus hüvitab kampaaniast osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest. Kulude hüvitamine ja hüvitamise suurus sõltuvad ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning ehitise omaniku omaosaluse (värvikoguse) suurusest.

Eraisikutele ja korteriühistutele hüvitatakse 10-120 liitrise värvikoguse puhul 50 protsenti värvi maksumusest, suurema värvikoguse puhul on hüvitatav summa 40 protsenti värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Teistele juriidilistele isikutele hüvitatakse 10-150 liitrise sama värvikoguse korral 40 protsenti, kuid mitte üle 2500 euro värvi hinnast. Suurema värvikoguse puhul hüvitab linn maksimaalselt 30 protsenti värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot.

Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt selle aasta 24. oktoobriks. Linnavalitsuse planeerimisosakond hindab kampaanias osalenud ehitisi ajavahemikul 8. november kuni 15. november.

Rahalised kuluhüvitised ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu. Vastava otsuse tegemiseks esitab ehitise omanik linnavalitsusele kampaaniaga seotud värviostu kuludokumendid. Linnavalitsus kontrollib kuludokumentide õigsust ja värvimise tulemust ning kinnitab kampaania tulemused.

Mullu toetas Pärnu linnavalitsus värvikampaaniaga 35 eraisikust majaomaniku ja nelja korteriühistu värviostuga seotud kulusid kokku 10 320 euro eest. Kuluhüvitise saajate seas oli nii Pärnu keskuslinnas kui ka Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades asuvate hoonete omanikke. Kampaania abil tehti ära erinevaid värvitöid: värske värvikuue said nii piirdeaiad, fassaadid kui katusedki.

Võrreldes ülemöödunud aastaga kasvas 2020. aastal „Värvid linna!“ kampaanias osalejate arv poole võrra.
Kampaaniat „Värvid linna“ on Pärnus korraldatud alates 2000. aastast.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


 

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Avatud: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200
• linnavalitsus[at]parnu.ee
• Kõik kontaktid

• Nädala eelinfo
• Linnavalitsuse istungid

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid