Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
19.05.2021


Matuse korraldamine pole asi, millele peaksime igapäevaselt mõtlema. Kui see hetk on käes, aitavad leinajat ärasaatmise korraldamisega tavanditeenuseid pakkuvad ettevõtted. Küll aga tasub meil kõigil teada seda, kuidas kalmistul toimetada, mida seal silmas pidada ja kuidas omandada hauaplats.

Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse heakorraspetsialist Piret Unn ütleb, et lähedase matmiseks tuleb omastel esimese asjana selgeks teha, kas perekonnal on mõnel Pärnu linna surnuaial hauaplats.

Linna territooriumil on ühtekokku 14 kalmistut, neist kolm asub Audru osavallas (Audru, Jõõpre ja Uruste surnuaed), Tõstamaa osavallas on surnuaedu viis (Tõstamaa, Kastna, Seliste, Kõpu ja Tõhela kalmistu), Paikuse osavallas üks ning keskuslinn Pärnus viis surnuaeda (on Alevi, Vana-Pärnu ja Metsakalmistu ning linna oma on ka Häädemeeste valda jääv Uulu surnuaed. Pärnus asub ka Vana kalmistu, ent sinna enam ei maeta).

Hauaplatsi kasutusleping
Kui hauaplats on olemas, saab selgitada, kes seda kasutab ja kellel on õigus sinna matta. Hauaplatsi kasutajaks loetakse omakseid, kes on korraldanud esimese matuse, nende puudumisel aga isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab (mõeldud on siiski lähisugulast mitte võõrast inimest). Kindlaks tuleb teha seegi, kas kellelgi perest on olemas hauaplatsi kasutusleping.

Kõigi nende asjaolude väljaselgitamiseks tuleb pöörduda kalmistuvahi poole (vt kalmistuvahtide kontaktid). Hauaplatsi kasutajate andmeid saab kontrollida ka kalmistute veebiregistris kalmistud.ee

„Siinkohal panekski inimestele südamele, et kui nad teavad, et neil on mõnel Pärnu kalmistul hauaplats, peavad nad sõlmima hauaplatsi kasutuslepingu. Jahmatus võib olla päris suur, kui matuseid korraldades ilmneb, et hauaplats peaks vist ammusest ajast olemas, aga keegi perest ei tea enam täpselt kus. Seda tuleb paraku ette, et kusagil justkui oleks perekonnal hauaplats, ent tegelikkuses on kalmukoht olnud aastaid hooldamata ning sel puudub kehtiv kasutusleping. Võib juhtuda ka nii, et perekond ei olegi enam selle hauaplatsi omanik ning pikalt hooldamata seisnud hauaplats on antud kellelegi teisele,“ tõdeb Unn.

Hauaplatsi kasutuslepingu taotluse saab vormistada kalmistuvahi juures või siis täites taotluse kalmistute veebiregistris kalmistud.ee, misjärel saadab linnavara- ja heakorrateenistus taotluse esitajale lepingu allkirjastamiseks elektrooniliselt e-posti.

Lepingu sõlmimine ja hauaplatsi kasutusse andmine on tasuta. Esimest korda sõlmitakse kasutusleping 15 aastaks, seejärel saab lepingut pikendada.
Lepingu sõlminud isik vastutab hauaplatsi kasutamise ja korrastamise eest ning tal on õigus saada ise maetud sellele hauaplatsile.

Matus tuleb registreerida
Oluline on teada sedagi, et kalmistuvahi juurde pole põhjust pöörduda mitte ainult andmete kontrolliks või hauaplatsi lepingu sõlmimiseks, vaid ka matuste korraldamiseks. 

Heakorraspetsialisti selgitust mööda unustavad inimesed ära, et enne lähedase ärasaatmist tuleb matus registreerida. Registreerimata matus on ebaseaduslik ja karistatav. „Matus, ükskõik kas kirstu- või urnimatus, tuleb kalmustuvahi juures registreerida vähemalt kaks päeva enne matuse toimumist ja selleks peaks lahkunu lähedased ise surnuaiale kohale minema. Siis saab koos kalmistuvahiga hauaplatsi üle vaadata ja leppida kokku hauakoha matusteks ette valmistamise,“ täpsustab Unn.

Kalmistu heakord
Üleüldse tuleb surnuaeda külastades ja seal toimetades pidada kinni kalmistu heakorrareeglitest. Näiteks ei tohi kalmistule võtta kaasa koera. „Koerad jooksevad üle hauaplatside, teevad sinna oma hädad, kraabivad ja püherdavad. Ei ole meeldiv tulla hauaplatsile, kui seal on koera väljaheited ja plats on segi kraabitud,“ ütleb Unn.

Autoga sõitmine on kalmistutel keelatud. Loa siseneda autoga surnuaeda saavad üksnes suuremate heakorratöödega seotud masinad ning erivajadustega ja liikumisraskustega inimesed.

Ühtegi hauaplatsile ettejäävat puud ei tohi maha võtta ilma kalmistuvahiga läbi rääkimata. Oma lähedaste hauda koristades peab ära riisuma ka hauaplatside vahekäigud ning viia surnuaial kokku kogutud riismed ja prügi selleks ettenähtud kohta. Küünlad, lillepotid jms tuleb panna haljastusjäätmetest eraldi selleks ettenähtud konteinerisse.

Heakorraspetsialisti sõnutsi tunnevad paljud inimesed huvi vanade kasutusest väljas metallristide vastu ja soovivad neid ka oma hauale saada. Kes soovib oma lähedaste kalmule metallristi, võib seda küsida kalmistuvahi käest.

„Pärnu surnuaedades on palju peremehetuid metallriste, mis on inimeste teadmatusest hauaplatsilt minema visatud. Meil oleks väga hea meel, kui keegi soovib omanikuta risti oma platsil kasutada. Samuti on meil betoonposte, mida saaks kasutada kalmu piirdepostidena, ja on ka postide vahele käivaid kette.

Oluline on, et kogu selline väljaantav hauainventar jääb samale kalmistule. Kuna enamus Pärnu linna kalmistuid on muinsuskaitse all, siis ise ühtegi risti, posti, ketti jm hauaplatsidelt eemaldada ei tohi,“ selgitab Unn.


Vaata lisaks:
» Kalmistud, hauaplatsid
» Hauaplatsi taotlemine ja kasutamine
» Tavanditeenused


Lisainformatsioon:
Piret Unn
Pärnu linnavalitsuse heakorraspetsialist
444 8309, 574 50054
piret.unn[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid