Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
15.06.2021


Juunist Pärnu linna haldusterritooriumil kehtima hakanud koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi peavad nii keskuslinnas Pärnus kui ka Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldades peetavad kassid olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood, ja kaelarihmale kinnitatud märgistusega (omaniku telefoninumbriga).

Seniajani Pärnu linnas tervikuna kasside märgistamiskohustust ei olnud, kuna keskuslinnas ja osavaldades kehtisid erinevad õigusaktid.

Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu sõnul pole paljud loomaomanikud kursis, et 1. juunist on jõustunud koerte ja kasside pidamise eeskirja säte, mis näeb ette ka miisude kiipimist. „Koerte kiipimine on juba harjumuspärane tegevus ega vaja enam selgitamist, aga kasside puhul see veel nii ei ole. Korrakaitseteenistusele on tulnud viimastel nädalatel kaebusi, et siin-seal hulgub kasse, kellel puudub kiip ja kelle omanikku pole võimalik tuvastada. Kuni selle aasta maikuu lõpuni võisidki kassid kiipimata olla, aga uue eeskirja järgi peavad alates 1. juunist kõik Pärnu linna haldusterritooriumil elavad kassid olema nõuetekohaselt märgistatud,“ selgitab Salmu.

Nõuded kasside ja koerte märgistamisele on samad. Loom tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida kolme kuu jooksul looma sündimise päevast või ühe kuu jooksul vanema looma omandamise või valdusse saamise päevast, kui loomal ei ole juba mikrokiipi.

Looma peab lisama lemmikloomade registrisse www.llr.ee, kuhu kantakse omaniku nimi, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress; mikrokiibi kood, kui on, siis muud looma märgistamisel kasutatud tunnused (nt tätoveering); looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või välimuse kirjeldus.

„Lemmikloomade registrisse kannab looma veterinaararst pärast kiibistamist või siis teeb seda loomaomanik ise. Rõhutaksin siinjuures, et ainult kiipimisest pole kasu, kuna mikrokiibi number ei anna infot loomaomaniku kohta. Infot omaniku kohta saabki registrist või kaelarihmalt,“ selgitab Salmu.

Kasse ja koeri saab kiibistada ka Pärnu loomade varjupaigas, selleks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida. Kui keegi soovib omale varjupaigast piimavurru võtta, saab ta varjupaigast juba kiibitud, vaktsineeritud, parasiiditõrje läbinud ja võimalusel steriliseeritud või kastreeritud kiisu.

Koerte ja kasside pidamise eeskirja nõuete rikkumisel on korrakaitseteenistusel õigus koostada loomaomanikule ettekirjutus või määrata rahatrahv (kuni 800 eurot).

„Tavaliselt piisab olukorra lahendamisel lihtsalt selgitamisest ja inimesed mõistavad isegi, et lemmiku märgistamine on vajalik. Kiibistamine, kaelarihma märgistamine ja registreerimine aitavad kaduma läinud loomal kiiresti koju tagasi saada. Varjupaika sattumine tekitab loomale stressi ja kass võib ka varjupaika jõudmise asemel mõnes tihedama liiklusega kohas hukkuda. Sama võib juhtuda ka siis, kui hulkuv kass satub võõrasse hoovi, kus on suurem kuri koer,“ ütleb Salmu.

2020. aastal jõudis Pärnu loomade varjupaika 260 kassi. Omanik suudeti tuvastada vaid 33 kiisul ehk varjupaigast sai tagasi oma koju vaid väike osa kassidest.
Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid