Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

PRESSITEADE
Pärnu linnavolikogu pressiteade
16.09.2021


Pärnu linnavolikogu võttis vastu ühinenud Pärnu linna jäätmehoolduseeskirja, mis hakkab kehtima järgmisel aastal pärast uute korraldatud jäätmeveo lepingute jõustumist.

Praegu kehtivad Pärnus ja tema osavaldades erinevad jäätmehoolduseeskirjad. Järgmisel aastal on kavas korraldada riigihange, mis jagab ühinenud Pärnu linna kolmeks korraldatud jäätmeveoga veopiirkonnaks. Esimesse veopiirkonda hakkavad kuuluma Pärnu jõe paremkaldale jäävad linnaosad (Tammiste, Rääma, Ülejõe, Vana-Pärnu), teise vasakkalda linnaosad (Raeküla, Papiniidu, Mai, rannarajoon, kesklinn) ning kolmandasse Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavald.

Korraldatud jäätmeveoga hakatakse edaspidi koguma segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid ning suurjäätmeid. Hanke tingimustega pannakse paika jäätmeveo hinnad, mis kehtivad kogu hanke aja ning kõigil korraldatud jäätmeveoga liitunud isikutel on õigus nende hindadega jäätmeid üle anda. Kõigi ülejäänud jäätmete kohta kehtivad vabaturu hinnad ja iga jäätmevaldaja võib valida endale sobiva ettevõtte, kellele jäätmeid üle antakse.

Kõik jäätmevaldajad on kohustatud eraldi koguma biojäätmeid (nii aia- ja haljastu- kui ka köögi- ja sööklajäätmed), neid ei ole lubatud panna segaolmejäätmete hulka. Seni oli eramajadel ja alla 16 korteriga kortermajades lubatud köögi- ja sööklajäätmeid panna olmejäätmete konteinerisse. Edaspidi peavad kõik jäätmevaldajad panema köögi- ja sööklajäätmed eraldi konteinerisse või tiheasustusalal kompostima kinnises kompostris. Hajaasustuses elavatel inimestel on lubatud neid kompostida ka kompostiaunas. Tiheasustusalal saab edaspidi aia- ja haljastusjäätmeid ära anda ka biolagunevas kotis, kuid ühe koti kaal ei tohi ületada 20 kilogrammi.

Paber ja kartong tuleb koguda eraldi ning jäätmevaldajad kortermajades ja ettevõtetes saavad neid üle anda jäätmevedajale korraldatud jäätmeveo raames.

Pakendid tuleb viia avalikesse pakendikonteineritesse. Pakendikonteinerid asuvad linna territooriumil vastavalt pakendiseaduses sätestatud tihedusele. Pakendite üleandmiseks saavad kortermajad tellida pakendiorganisatsioonidelt kortermaja juurde konteinereid. Kui pakendiorganisatsioonid pakuvad pakendikoti teenust eramajadele, saavad elanikud ka seda kasutada.

Pakendikonteineritesse tohib panna puhtaid pakendeid, määrdunud pakendid rikuvad pakendeid ja võivad rikkuda terve konteineri sisu nii, et seda ei saa taaskasutusele suunata. Klaaspakendeid tuleb koguda eraldi.
Suurjäätmeid saab üle anda korraldatud jäätmeveo raames ja neid on lubatud veo hetkeks panna prügikastide lähedusse.

Kõik jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks, kui korraldatud jäätmeveo hange on läbi viidud ja veopiirkonnas kehtima hakanud. Kui mõni jäätmevaldaja soovib vabastust korraldatud jäätmeveost, tuleb tal esitada linnavalitsusele sellekohane taotlus. Taotluses tuleb ära märkida põhjendus, mis soovitakse vabastust. Vabastusi antakse erandkorras ja kuni kaheks aastaks.


Lisainfo:
Marve Virunurm
Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee
Veebilehel kasutatakse küpsiseid