Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

28.10.2021


Valimisliidust Pärnu Ühendab, Eesti Reformierakonnast ja Eesti Keskerakonnast Pärnu linnavolikogusse valitud saadikud allkirjastasid täna koalitsioonilepingu aastateks 2021–2025.

„Mul on hea meel, et eelmine koalitsioon on kriisiajal Pärnu linna edukalt juhtinud ja usun et uus koalitsioon jätkab head tööd. Keskerakonna jaoks on oluline, et Pärnu oleks Eesti parim koht elamiseks, selleks pöörame rohkem tähelepanu inimestele, linnakeskkonnale ja ettevõtlusele. Just investeeringud ja uued töökohad on need, mis panevad Pärnut taas kasvama, uus koalitsioonileppe sisaldab palju tähtsaid punkte selle saavutamiseks,“ rääkis Eesti Keskerakonna esindaja Andrei Korobeinik.

Eesti Reformierakonna esindaja Toomas Kivimägi ütles, et tegemist on koalitsiooniga, millel on kõige suurem potentsiaal ja kompetents realiseerida pärnakate suurim ootus - uue silla rajamine. „See on väljakutse, mis kompab linna laenukoormuse piire, aga heas koostöös riigiga ja ise ratsionaalselt käitudes on see võimalk. Pingutame ka selle nimel, et nii kaua oodatud Supeluse tänava muutmine suveperioodil atraktiivseks jalakäijate promenaadiks kui ka Vallikääru lava saaks lähiaastatel reaalsuseks,“ kõneles Kivimägi.

Valimisliidu esindaja, linnapeakandidaadi Romek Kosenkraniuse sõnul võimaldab kahe valitsuserakonna kaasamine koalitsiooni realiseerida Pärnu suure unistuse, uue silla, ja suurendab võimalust, et riigilt saadakse selleks rahalist toetust. „Valimisliidu liikmed tahtsid näha sellisel kujul uut koalitsiooni ka põhjusel, et Reformierakonna ja Keskerakonna valimisprogrammides oli väga palju sarnaseid eesmärke ja ühiseid väärtusi. Seetõttu asusimegi läbirääkimistesse nende partneritega ja heameel on tõdeda, et oleme tänaseks jõudnud koalitsioonileppeni. Loomulikult seisab meil ees üpris raske tee ja palju tööd, kuid usume, et sellises koosseisus saab loodav koalitsioon seatud eesmärkide ja väljakutsetega hakkama,“ selgitas Kosenkranius.

Uue võimuliidu suurim eesmärk on Raba ja Laia tänavat ühendava kolmanda autosilla ja sellega külgneva taristu rajamine. Selleks peavad kõik kolm osapoolt vältimatuks riigipoolset kaasrahastust vähemalt 16,7 miljoni euro ulatuses. Pärnu Raba-Pargi tänavate silla, Rääma ja Laiale tänavale rajatavate ringristmike ning silda ja ringristmikke ühendavate tänavalõikude ehitamise maksumus pole veel teada, lähiajal kavatseb linnavalitsus välja kuulutada uue riigihanke.

Koalitsioon peab vajalikuks Rail Balticu raudtee Pärnu-Tallinna lõigu valmimist aastaks 2026 ning lubab algatada Pärnu logistikakeskuse detailplaneeringu ja rekonstrueerida Suur-Jõe liikluskoridori koos kergliiklusteega. Koostöös riigiga on vaja rajada juurdepääsuteed tulevase reisiterminali juurde Lao ja Pae tänava kaudu ning ühendused lennujaama, sadama ja raudtee kaubasõlme vahel.

Uus võimuliit kavatseb muuta osavallakeskuste juhid linnavalitsuse hääleõiguslikeks liikmeteks. Seni oli neil linnavalitsuse istungitel võimalus sõna võtta, hääleõiguse andmine võrdsustab Tõstamaa, Audru ja Paikuse osavalla juhi ametikoha valdkondi juhtivate abilinnapeadega. Samuti tahab uus koalitsioon suurendada kaasava eelarve mahtu ning rakendada kaasavat eelarvet igale osavallale ja noortele.

Võimuliit kavatseb muuta Supeluse tänava atraktiivseks jalakäijate alaks, viia lõpuni rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse tänavast rannaseeneni, võtta aktiivsesse kasutusse rannamängude areeni ja sellest muuli poole jääva ala, rajada Paikuse kiviaja külla kallasraja ja paadilautrid, ehitada Audrusse ja Tõstamaale keskväljaku, rekonstrueerida Rääma ja Raeküla põhikooli, renoveerida Tõstamaa ja Tammsaare kooli staadioni, rajada väliuisuväljakud Mai kooli ja Paikuse kooli juurde, rajada koostöös erasektoriga uusi spordiobjekte ning toetada linnaosadesse uute spordiplatside ehitust, otsida võimalusi Pärnusse kolivatele inimestele soodustingimustel kodu ehitamiseks maa andmiseks, nüüdisajastada Tõstamaa kooli õpilaskodu ja toetada Tõstamaa hooldekodu laiendamist, rajada Paikuse põhikooli juurde tehnikamaja, tõsta ranitsatoetuse 150 eurole, toetada seenioride ringijuhendamist, tagada pikendatud lahtiolekuaegadega valveapteegi Pärnus, ehitada vana Koidula kooli ujula ümber Mai kultuuri-, spordi ja vabaajakeskuseks ning avada seal Mai raamatukogu, ehitada Valikääru lavahoone jpm.

Koalitsioon tahab koostada Pärnu linna energia- ja kliimakava „Kliimaneutraalne Pärnu 2040“ ning liituda Rohetiigri programmiga. Koostöös Paikrega arendatakse välja jäätmete kogumispunktide võrgustik, töötatakse välja jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise süsteem ning aidatakse kaasa elanike ja külaliste teadlikkuse tõstmisele võtta omaks jäätmete liigiti sorteerimine. Rakendatakse vajalikud meetmed, et tuua Pärnu randa tagasi Sinilipp, valmistutakse heitvee puhastusjaama rekonstrueerimiseks, et lahendada ebameeldiva lõhna probleem Vana-Pärnus.

Väljaspool Pärnumaad elavate inimeste jaoks on oluline, et Pärnus tahetakse võrdsustada kohalike ja külaliste linnabusside piletihinnad. Samuti lubab võimuliit alustada eksperimendi korras isesõitvate bussidega rannarajoonis.

Uues linnavolikogus on Eesti Keskerakonnal viis ning Eesti Reformierakonnal ja valimisliidul Pärnu Ühendab mõlemal üheksa kohta. Volikogu koosneb 39 rahvaesindajast.

Koalitsioonilepingu 2021-2025 sõlmimine

Foto: Haide Rannakivi
Vaata rohkem fotosid


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid