Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
09.11.2021


Pärnu linnavalitsus toetab kolmandat aastat arenguprogrammi SPIN, kus koolinoortele õpetatakse läbi jalgpallimängu sotsiaalseid oskusi. Käimasoleval aastal osaleb Pärnu programmis 14 noort, kelle keskmine vanus on 12 eluaastat.

SPIN-programmi eesmärk on ennetada laste ja noorte riskikäitumist, pakkudes neile võimalust osaleda tasuta jalgpallitreeningutel, millele lisanduvad spetsiaalselt programmi jaoks koostatud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavad töötoad. Lapsi suunatakse ja õpetatakse läbi jalgpallimängu teistega koostööd tegema, arendama enesekontrolli, juhtima oma emotsioone, lahendama konflikte ja seadma omale eesmärke, mille poole pürgida.

Programmi panustavad koolid, politsei, noortekeskused, tugi-, haridus- ja lastekaitsespetsialistid ning SPIN-programmi eestvedajad.

SPIN-programmi Pärnu koordinaatori ja eluoskuste treeneri Ingrid Meerbachi sõnul on kaks varasemat SPIN’i aastat näidanud, et noorte sotsiaalsete oskuste muutumine paremuse suunas on võimalik, kui kaasata noorukid neid huvitavatesse tegevustesse, noori tunnustada ja panna end vajalikuna tundma. „Meie SPIN’i noored on arenenud erinevalt: on näiteks lapsi, kelle õppeedukus oli programmiga liitudes alla keskmise, aga on tänu programmis osalemisele tõusnud keskmisele või isegi üle selle.

Osa lapsi on muutunud märgatavalt sotsiaalsemaks ja seda kinnitavad nii koolid kui ka pered. Siinkohal on hea tuua näiteks üks Pärnu noor, kes SPIN-programmiga alustades oli kodus arvutisse naelutatud ega huvitunud ümbritsevast. Meiega liitus ta kohe alguses ehk kaks aastat tagasi ja tänaseks on tema olukord niivõrd hea, et kool on korduvalt ja korduvalt lapse positiivset arengut kiitnud,“ räägib Meerbach.

Pärnu SPIN-programmis osalejaist pooltele on see juba kolmas SPIN’i aasta, ülejäänud pool liitus programmiga mullu. „Noortele meeldib meie juures. Mitmedki on tundnud muret, et kui on põhikooli ära lõpetanud, kas arvame nad siis programmist välja. Õnneks see nii ei ole ja saame noortega edasi tegelda, kui nad jõudnud gümnaasiumi või kutsekooli,“ selgitab Meerbach.

SPIN-programmi suunavad lapsi enamjaolt üldhariduskoolid. „Samas on võimalik, et initsiatiiv programmiga ühinemiseks tuleb lapse sõpradelt, vanematelt või noorelt endalt. Pärnu SPIN-programmi kohad ei ole täis, võtame uusi noori vastu novembri keskpaigani. Siis on meil veel piisavalt aega, et jõuaksime ühiselt detsembris toimuvaks suureks jalgpalliturniiriks valmistuda,“ räägib Meerbach.

Programmi Pärnu koordinaatoriga saab võtta ühendust e-posti aadressil ingrid[at]spinprogramm.ee, vaadata tasub ka programmi kodulehte www.spinprogramm.ee.

SPIN-programmi treeningud toimuvad Pärnu Tammsaare koolis. Jahedal ajal tehakse trenni võimlas ja kui ilmaolud võimaldavad, siis kooli väliväljakul. Treeninguid viivad läbi Ingrid Meerbach ja alates sellest sügisest JK Vapruse treener Karl Pajula.

Kui olukord nõuab, korraldatakse SPIN-programmi tegevusi distantsilt. „Võimalusel jätkaksime välitreeninguga, aga kui seda teha ei saa, siis hoiame lastega sidet interneti vahendusel. Tegime seda ka mulluse eriolukorra ajal ja ükski laps sellal programmis osalemisest ei loobunud. Seega on meil kogemused olemas jätkamaks programmitegevustega ka siis, kui me ajutiselt füüsiliselt kohtuda ei saa. Kui tavakoolid on distantsõppel, on ühenduse hoidmine SPIN-programmi noortele väga vajalik,“ märgib Meerbach.

2021. aastal toetab Pärnu linn kohalikku SPIN-programmi 21 000 euroga, kaasrahastajad on Euroopa Sotsiaalfond ja siseministeerium. Programmi elluviimist toetavad ka UEFA Foundation for Children, Briti Nõukogu ja SA Heateo Mõjufond.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid