Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pressiteade
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet
8.04.2022


Arvestamaks Ukrainast saabuvate sõjapõgenike kannatustega paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koos teiste riigiasutustega inimestele südamele vältida praegusel ajal pürotehniliste toodete kasutamist.

Tänases olukorras võivad ilutulestiku paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele sõjapõgenikele, keda Eestis majutatakse. Seetõttu paneb TTJA inimestele südamele kaaluda pürotoodete kasutamise vajalikkust ning võimalusel vältida ilutulestiku laskmist eelkõige piirkondades, kus majutatakse sõjapõgenikke. Ajal, kui Eestisse jõuab üha rohkem sõjakoldest äsja saabunud inimesi, on paljudele meie maal põgenikuna viibijatele rahulik igapäevaelu olulisem kui kunagi varem.

Lisaks sotsiaalmeedias levivale infole on TTJAle laekunud pöördumine sõjapõgenike majutaja poolt, kus on selgitatud, et ilutulestik on mõjunud hirmutavalt sõjakoldest põgenenud Ukraina lastele, põhjustades õhtuti ärevust ja paanikat.

Samuti tuletavad asutused meelde, et avalikus kohas on seadusest tulenevalt keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, mujal kui avalikus kohas kehtib see reegel ajavahemikus kella 22.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 07.00-ni.Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит избегать использования фейерверков и салютов

Учитывая пережитые прибывающими из Украины военными беженцами страдания, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в сотрудничестве с другими государственными учреждениями просит людей в данный период времени избегать использования пиротехнических изделий.

В нынешней ситуации использование фейерверков и салютов может напугать тысячи беженцев, которые сейчас размещены в Эстонии. По этой причине TTJA просит людей взвешивать необходимость использования пиротехники, и по возможности, не запускать салюты в районах, где размещаются беженцы. Во время, когда в Эстонию прибывает все больше людей, сбежавших от ужасов войны, спокойная и размеренная повседневная жизнь для находящихся в нашей стране беженцев важна как никогда.

Помимо информации, распространяющейся в социальных сетях, в департамент поступило обращение от человека, размещающего у себя беженцев, что фейерверк изрядно напугал украинских детей, которые только сбежали от ужасов войны, вызывая по вечерам у них повышенное возбуждение и панику.

Учреждения также отмечают, что законом запрещено создавать шумовые или световые эффекты, которые существенно мешают другому человеку в общественном месте; в ином месте, помимо общественного, это правило применяется с 22.00 до 06.00, в ночь перед выходным днем с 00.00 до 07.00.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid