Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Aitame_Ukrainat.pngAitame Ukrainat!
• Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
• Інформація для українських біженців (UK)
• Информация для военных беженцев из Украины (RU)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB Pangas asuvale linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. 

Pressiteated, uudised

28.04.2022
Alice Närep, Pärnu linnavalitsuse arhitekt-planeerija


Pärnu linn koostab esmakordselt tervet Pärnu haldusüksust hõlmavat üldplaneeringut (ÜP).

Üldplaneering reguleerib meid ümbritseva elukeskkonna ruumilisi põhimõtteid ja annab arengusuunad tulevikuks.

Paikusel, Tõstamaal ja Audrus on mõnda aega käinud koos Pärnu linna üldplaneering 2035+ osavaldade töögrupid, kuhu on kaasatud kohaliku kogukonna eestvedajad, ettevõtjad, kultuurikorraldajad jt. Oleme arutanud ja analüüsinud milline on üks või teine piirkond tulevikus ning otsinud vastust küsimusele: mis on selles konkreetses kohas oluline.

Nüüd liigume edasi ja kutsume kõiki kodukandi arengust huvitatud elanikke üldplaneeringu arengupäevadele. Need toimuvad igas osavallas eraldi.

Igaüks, kellele tema naabruskonnas toimuv korda läheb, võiks oma osavalla arengupäevale tulla. Seal kuuleb vahetult, mida ÜP endast kujutab, milliseid ideid ja ettepanekuid on töörühma liikmed käsitlenud, saab ülevaate ÜP koostamise protsessist ja ajakavast kui ka ise ettepanekuid esitada.

ÜP näitab meile ette mingi konkreetse territooriumi arengusuunad. Kes siis tulevikku näha ei tahaks või veel enam – tuleviku kujundamises osaline olla!

Näiteks on meil vaja teada, kas või kuhu on vajalik planeerida kogukonnakeskus või lasteaed ning kuidas sealhulgas arvestada, et neile oleks ligipääs kindlustatud; kuhu kavandada järgmised elamukvartalid; kuidas tagada tervist ja loodust hoidev elukeskkond jne.

Meile kõigile on oluline mitmekesine loodus, juurdepääs teenustele, haridusele ja kultuurile, aga ka niisama tähtis on ka paikkonna identiteet ja selle väärtustamine.

Pärnu keskuslinna ning Audru, Tõstamaa ja Paikuse osavalda hõlmav üldplaneering ei tähenda paikkondlike eripärade kadumist või suure territooriumi surumist ühe joone järgi, vastupidi – uus üldplaneering aitab kohalikku identiteeti hoida, aga teha seda nii, et iga alev, küla, alevik ja linnaosa areneks. Just seepärast ongi kohalike panus oluline - teie tunnete oma kodukanti kõige paremini.

Säilitades olemasolevat ei maksa samas unustada, et ruum me ümber on pidevas muutuses. Ent mida läbimõeldumalt me ruumilist evolutsiooni suuname, seda parem tulemus. See pole lihtne töö, sest ühele alale peavad korraga mahtuma noored, vanad, arendajad, tootjad, ratturid - kokkuvõttes kõik inimesed. Lisaks jõed, puud, hooned, loomad, linnud, kahepaiksed, autod. Kõik! Aga kuidas?

Et üldplaneering arvestaks kõiki elanikkonna gruppe, loodust ja palju muudki, ongi oluline, et selle koostamisse oleks kaasatud palju erinevaid osapooli. Täpselt see võimalus nüüd osavalla inimestele nüüd avanebki.

Tundke huvi ja mõelge kaasa ning osalege igal võimalikul juhul aktiivselt protsessis. 
Noortelegi tuleb rääkida ruumiarengulistest võimalustest, sest planeerimise suundade määramine on mõeldud tulevikuperspektiivis.

Pärast osavaldade ÜP arengupäevi, on sügisel tulemas Pärnu keskuslinna arengupäev ning veel mitmeid kohtumisi-arutelusid.

Paralleelselt on käimas ÜP esialgse eskiislahenduse koostamiseks materjalide koondamine, sh vajalike uuringute tegemine, ideekorjel esitatud ettepanekute arvestamine.

Järgmisel kevadel tahaksime jõuda ÜP eelnõu tutvustamiseni, 2024. aastal põhilahenduseni ja aastal 2025 üldplaneeringu kehtestamiseni.

Aga teiega, head Tõstamaa, Audru ja Paikuse elanikud, kohtume juba peagi osavalla arengupäevadel!

Tõstamaal 30. aprillil kell 11 (Tõstamaa rahvamajas, Varbla mnt 3)
Paikusel 4. mail kell 17 (Paikuse osavallakeskuses, Pärnade pst 11)
Audrus 11. mail kell 17 (Audru osavallakeskuse saalis, Pärna allee 7)
• Keskuslinna piirkonna arengupäeva toimumisaeg täpsustub (suvi-sügis)


Vaata lisaks: Artikkel Pärnu Postimehes 28.04.2022


Pärnu linnavalitsus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Avatud: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee
• Kõik kontaktid

• Nädala eelinfo
• Linnavalitsuse istungid

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid