Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
07.07.2022


Vastvalminud „Pärnu turismisihtkoha külalislahkuse uuring“ on esimene turismialane uuring, mis käsitleb piirkonna külalislahkust nii turismiettevõtjate kui turistide poolt vaadatuna.

Uuringust saab teada, mis ettevõtjatel ja turistidel terminiga „külalislahkus“ seostub, mida ettevõtjad peavad kliendikeskset tegutsemiseks ning kuidas turistid kohalikke teenuseid hindavad. Pärnu turismisihtkoha all peab uuring silmas tervet Pärnu maakonda, sh ka Kihnu ja Manija saart ning Soomaa ja Matsalu rahvusparki.

Valimi moodustasid 76 Pärnu linna ja maakonna turismiettevõtet ning 142 sihtkohta külastanud klienti.

Uurimustööst tuli välja, et Pärnumaa turismiettevõtete ettevõtete kliendikeskse tegutsemise tase on väga erinev: on ettevõtteid, kes tegutsevad süsteemselt ning kes on võtnud teadlikult fookusesse kõik kliendikeskset tegutsemist väljendavad valdkonnad (strateegiline kliendikesksus, kliendikogemus ja töötajakogemus), kuid suures osas uuringus osalenud ettevõtetes on puudu süsteemsest lähenemisest ja seda kõikides kliendikesksust väljendavates valdkondades.

Leidub ettevõtteid, kes juhivad kliendikogemuse/külalislahkuse valdkonda teadlikult, kuid esineb ka ettevõtteid, kes „annavad igapäevaselt enda parima ning tuleb see, mis tuleb". Uuringust tuli ka välja, et pere-ja üksikettevõtjatel on kohati keeruline hoida tähelepanu paljudel erinevatel teemadel.

Terminiga „külalislahkus“ seostab enamus ettevõtteid otsekontakti klientidega ja sellele pööratakse oma tegevustes ka kõige enam tähelepanu.

Nõrgemas seisus on külastusele eelnevad klienditeekonna etapid (k.a ettevõtte leitavus ja külastuse broneerimine) ning tegevused, mis aitavad külastusejärgselt suhet hoida. Nagu näiteks klientide kaasamine, nendelt tagasiside küsimine ja sellele tuginemine kliendikogemuse parandamisel on oluline valdkond, mis uuringus osalenud ettevõtete näitel vajab selgelt lisatähelepanu ja süsteemsemat lähenemist.

Kliendiandmete kogumine ja haldamine sõltub ettevõtete digitaliseerimise tasemest, mis on uuringule vastanud ettevõtete hinnangul nõrk. Kõige teravama digiväljakutsena toodi välja broneerimissüsteemide arendamise ja nimetasid ka kliendikontaktide/kliendibaasi loomise vajadust.

Vähestes uuringus osalenud ettevõtetes arvestatakse kliendikogemuse kujundamisel või töötajatele juhendmaterjalide (standardite) kirjeldamisel külastajate eri- ja eristuvate vajadustega. Ettevõtted seostatavad „eri- ja eristuvaid vajadusi“ peamiselt liikumispuudega, kuigi küsitluses täpsustati, et silmas peetakse ka nägemis- ja kuulmispuudega, lapsevankriga, eakaid, teisest kultuuriruumist pärit külalisi.

Pärnu ja Pärnumaa külastajad hindavad regioonis pakutavaid teenuseid ja sihtkoha külalislahkust kõrgelt (10 palli skaalal keskmise tulemusega 8,4).

Kõige olulisemate reisikogemuse kvaliteeti mõjutavate aspektidena toodi välja sobilikke einestamise ja majutusvõimalusi ning looduse puhtust ja korrashoidu.

Pea pooled Pärnut ja Pärnumaad külastanud mujalt pärit inimesed külastavad sihtkohta rohkem kui kaks korda igal aastal. Reeglina tullakse Pärnu linna, kuid samal ajal käiakse ka teistes siinsetes kohtades.

Sihtkoha tugevusena tuuakse kõige enam välja randa, loodust ja spaateenuseid ning arengukohtadena nimetati kõige enam madalhooaega ja sellega kaasnevaid võimaluste piiratust, heakorra vajakajäämisi ja kohalike inimeste uue silla ootust.

Uuringu korraldasid Pärnu linnavalitsuse tellimusel Katri Rohesalu osaühingust Kliendikesksuse arendus ja Meelis Kuuskler osaühingust HD Partnership. „Pärnu turismisihtkoha külalislahkuse uuringu“ põhjal luuakse Visit Pärnu külalislahkuse programm.

Uuring viidi läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatud koostööprojekti „Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht“ raames.


Vaata lisaks: Pärnu turismisihtkoha külalislahkuse uuring


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid