Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
08.10.2022

Eile õhtul hotellis Strand toimunud tänuõhtul „Sulle, õpetaja!“ tunnustati Pärnu haridustöötajaid ja tehti teatavaks linna hariduspreemiate laureaadid.

Aasta lasteaiaõpetaja tiitli pälvis Paikuse lasteaia muusikaõpetaja Kadi Sepp, kes on välja andnud mitu laste lauluraamatut, mida ta kasutab oma igapäevatöös laste loovuse arendamiseks, õpetamiseks ja harimiseks. Sepa muusikatunnid on huvitavad, mitmekülgsed ja alati ka mängulised. Ta püüab alati mõelda välja midagi uut, laseb lastel arvata, kuulab ära nende soovid ja arvestab iga lapsega.

Aasta klassiõpetajaks valiti Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 4. klassi klassiõpetaja Anu Päit, kes on õpilastele eeskujuks. Ühiselt osaletakse kõigil kooli üritustel, klassis on isegi oma kandleansambel. Klassi loovtööna valmis iga õpilase oma "Kalevipoja " raamat. Päidi juhendatud õpilane võitis tänavu Tartu Ülikooli teaduskooli matemaatikavõistluse Känguru 5410 osalejaga vabariikliku vooru maksimumpunktidega ja vabariikliku mõttespordiolümpiaadi sudukude võistluse algkoolide arvestuses. Tunnustatud klassiõpetaja ei õpeta ainult klassis, vaid ka muuseumis, rannas, teatris, raamatukogus ja enda liigirikkas koduaias.

Aasta põhikooli aineõpetaja on Pärnu Vanalinna Põhikooli matemaatikaõpetaja Klaarika Prii. Näitamaks matemaatika olulisust igapäevaelus, on ta loonud suure kogumiku elulisi matemaatikaülesandeid. Matemaatikatundide ajal võib õpilasi sageli näha koolimajas või linnas matemaatilistele küsimustele lahendusi otsimas. Prii oli Rakett 69 koolitoojaks ja läbiviijaks, kuulub “Liikuma kutsuva kooli” juhtmeeskonda ja on Vanalinna koolis piirkondliku Nutispordi finaali korraldaja. Eelmisel aastal pälvis õpetaja ministeeriumi haridusstipendiumi, mida ta kasutas põhikooliõpilaste iseseisvat matemaatikaõpet toetava digiõppevara loomiseks.

Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti Pärnu Ühisgümnaasiumi vene keele õpetaja Irina Oad, kes on pädev õpetama nii vene keelt ja kirjandust kui ka muusikat. Tema tunnid on kindlalt eesmärgistatud, metoodiliselt väga läbimõeldud ja mitmekülgsed. Igas tunnis loetakse (õpitakse tekstist sõnaraamatute abil infot leidma), kirjutatakse (omandatakse sõnavara, keelestruktuure), räägitakse (dialoogid, rühmatööd, ettekanded, rollimängud) ja kasutatakse digivahendeid, tihedalt on seotud keeleõpe ja vene kultuurilugu. Ukrainast tulnud õpilased leidsid temas mõistva toetaja, ta kaasas nad kohe oma klassi üritustesse ja ainetundidesse.

Aasta klassijuhataja tiitli pälvis Pärnu Raeküla Kooli õpetaja Stella Vilumets, kes on klassijuhatajaks eritoe klassi õpilastele. Ta kasutab tunnis palju enda koostatud didaktilisi õppematerjale ja erinevaid aktiivõppemeetodeid, kus kõik õpilased on kaasatud. Kui üks meetod sel päeval tema õpilasele ei toimi, võtab ta kasutusele teise meetodi või harjutuse, et huvi säiliks. Vilumets on kujundanud klassiruumi hubaseks paigaks, kus on kohad nii individuaalseks kui ka rühmatööks. Ta on valitud kolleegipreemia saajaks just oma tähelepaneliku, toetava ja avatud olemuse tõttu, juhib tänavu klassiõpetajate ainesektsiooni ja on oma klassile ka ettevõtlikkusõppe aine õpetaja.

Aasta huvialaõpetaja on Pärnu Kunstide Kooli akordioniõpetaja Andrus Ostrov. Ostrov on Pärnu üks parimaid akordioniõpetajaid. Tal on omanimeline akordionistuudio, mis on Pärnu Kunstide Kooli üks edukamaid stuudioid. Tema juhendada on üle 20 õpilase, kes alustavad tema juures akordioniõpet ega lõpeta pillimängu enne, kui suunduvad edasi ülikoolidesse. Oma sisemise väljapeetuse ja äärmiselt suure empaatiavõimega suudab Ostrov näha igas lapses tema eripära ja oskab valida vastavalt lapse tasemele ja karakterile sobiva repertuaari.

Aasta kutseõpetajaks valiti Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusõpetaja Riina Tomast. Tema õppuriteks on valdavalt keskkooli lõpetanud, töötavad noored või ümberõppijad, kelle jaoks on oluline paindlik õppeaeg (näiteks sessiooniõpe) ja õppemeetodid (näiteks projektõpe). Kuna õppetöö on suunatud praktiliste oskuste omandamisele, on õpetaja eesmärgiks toetada õppijaid tema vajaduste, huvide ja eesmärkide saavutamisel. Nii näiteks toetab Tomast väikeettevõtjate äriplaani või ärimudeli loomist, mida saab õppija hiljem oma ettevõtluse alustamiseks kasutada.

Aasta noorsootöötaja tunnustuse pälvis Laura Kiviselg Pärnumaa Noorsootöö Keskusest. Kiviselg on panustanud riigi ja Pärnu noorsootöösse igal rindel, olles mobiilne noorsootöötaja ning noorte ja noorsootöö eest seisev volikogu liige, kes arendab rahvusvahelist noorsootööd. Ta on mitmetele noortele ja teistele noorsootöötajale pakkunud esimesi rahvusvahelisi projektikogemusi. Pärnu MoNo mobiilse noorsootöötajana ehitas Kiviselg üles väga tugevad sotsiaalmeedia kanalid, tänu millele suurenes seal suhtlus noortega ja info liikumine. Ta on hinnatud kolleeg, kes oskab kuulata, nõustada ja julgustada.

Aasta hariduse sõbraks valiti Villa Wesseti peakokk Mart Kukk. Villa Wesset on olnud pikaajaliseks praktikabaasiks väga paljude Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) erinevate erialade praktikantidele ja näidanud üles suurt huvi koostööks kooliga. Ettevõtte esindajana on peakokk Mart Kukk käinud esitlemas praktikavõimalusi oma ettevõttes. Peakokk toetab õppekvaliteedi arengut, ta on teinud ettepanekuid õppekava muutmiseks, on koolis läbi viinud restoraniköögi praktilisi tunde. Peakokk on osalenud koolis koka eriala kutseeksamite ja -võistluste hindamiskomisjonis. Tema adekvaatne tagasiside on andnud õppijatele juurde enesekindlust teostada end õpitaval erialal.

Aasta õppeasutuse juht on Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo, kes on juhtinud edukalt kollektiivi läbi muutuste, kus kooli põhikooliosa koos õpetajatega liitus linna teiste põhikoolidega ja kujunemine riigigümnaasiumiks tõi kaasa otsuseid gümnaasiumiõpetajate osas. Koidula Gümnaasiumil on kõigi Eesti suuremate ülikoolidega – Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga – toimivad koostöölepingud. Koidula kooli õpilastele korraldatakse erikursuseid ja praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat. Sel õppeaastal käivitusid programmeerimise, elektroonika ja tehnilise joonestamise valikkursused koostöös TalTechiga.

Aasta haridusteoks tunnistati kaasava hariduse parimate praktikate jagamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. Kool on õppijakeskset ja kaasavavat haridust väärtustatud aastaid, jagades kaasava hariduse parimaid praktikaid. UNESCO Lõuna-Aafrika Vabariigi büroo tellimusel valmis film kaasava hariduse meisterlikkusega silma paistnud koolidest Euraasias, selle järel avaldati Kuninga koolist artikkel "Kas see võibki olla maailma kõige kaasavam kool?" Kooli heade praktikate jagamisse on alati kaasatud õpilased, kes saavad võimaluse arendada avaliku esinemise ja võõrkeelte oskust.

Elutööpreemia pälvisid Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktor Urve Krause ja Pärnu Mai Kooli direktor Silja Kikerpill.

35 aastat Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli juhtinud Urve Krause on kunagisest väikesest abikoolist üles ehitanud eduka üldhariduskooli, mis on kaunim ja omanäolisem kogu Eestis. Krause valib inimesi väga hoolikalt ning on koolijuhina väga nõudlik iseenese ja teiste suhtes. See tagab igaühe maksimaalse panustamise, samas oskab ta seda hinnata ja väärtustada. Kool on kujunenud omamoodi koolitus- ja kompetentsikeskuseks, igal aastal külastavad seda paljud õpetajad ja koolijuhid nii Eestist kui välismaalt. Täiesti omanäoline nähtus Eesti haridusmaastikul on Krause eestvedamisel koostöös Eesti ülikoolidega tänavu juba 15. korda toimuv kooli hariduskonverents.

Silja Kikerpill on olnud Pärnu Hansagümnaasiumi ja Pärnu Mai Kooli looja. Hansagümnaasiumist loodi uut tüüpi gümnaasiumiklassidega õppeasutus. Kool läks üle perioodõppele, välja töötati laiendatud hindamisskaalaga hindamissüsteem. Reaalklassi lõpetanud said koos lõputunnistusega rahvusvahelise haridust tõendava dokumendi IT-alaste pädevuste kohta. Mai põhikooli direktorina jätkas ta huvitavate võimaluste loomist. Koolis on alates 5. klassist ülelinnalise vastuvõtuga reaalklass, kus suurem fookus on reaalainetel ja robootikal. Põhikooli klasside valikainete süsteem pakub võimalusi õppida täiendavalt loodusaineid, astronoomiat ja teisi õpilasi huvitavaid aineid. Sel aastal avati Kikerpilli eestvedamisel Maikellukese õppekeskus Metsa tänaval, kus õpib ligi 75 hariduslike erivajadustega õpilast.

Pärnu aasta õpetaja konkursile esitati tänavu 47 taotlust, mille hulgast valis komisjon välja 30 nominenti. Nominentide seast valiti igas kategoorias üks laureaat, elutööpreemiaid on kaks.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid