Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavolikogu pressiteade
19.01.2023

Pärnu linnavolikogu võttis vastu Pärnu 2023. aasta eelarve, mis võimaldab linnaasutuste töötajate palku tõsta ja elukeskkonda parandada.

Pärnu linna põhitegevuse tuludeks on planeeritud 100 011 430, põhitegevuse kuludeks 97 026 350 eurot. Tulude-kulude pea kolme miljoni suurust vahet ehk põhitegevuse tulemit, eelnevate eelarveaastate sääste ja 16,8 miljoni ulatuses laene kasutatakse investeerimiseks. Linna netovõlakoormuseks on arvestatud 21,7 protsenti.

„Vaatamata asjaolule, et esimest korda Pärnu linna ajaloos ületab põhitegevuse tulude maht saja miljoni euro piiri, „söövad“ kasvanud kulud tulemit, millest sõltub investeerimissuutlikkus, vähendades seda kolmele miljonile eurole. Siiski on kõik olulised arendustegevused kavakohaselt realiseerimisel, seda võimaldab eelnevate aastatega saavutatud madal, nullilähedane linna laenukoormus,“ rääkis abilinnapea Meelis Kukk.

Kütte-, elektri- ning vee- ja kanalisatsiooniarvete tasumiseks kavandatakse eelarves ligi viiendiku võrra rohkem raha. Näiteks küttearvete kasv on võrreldes eelmise aastaga 77,7 protsenti ja linnaasutuste kütmiseks on planeeritud ligi 2,1 miljonit eurot. Elektriarvete tasumiseks on kavandatud ligi kolm miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga 19,4 protsenti.

Kõige enam tõusevad tänavu lasteaiaõpetajate ja hariduse tugispetsialistide palgad. Üldhariduskoolide õpetajatele annab palgaraha riik, lasteaiaõpetajatele, huvikoolide õpetajatele ja teistele haridustöötajatele omavalitsus. Pärnu linnavolikogu on vastu võtnud haridus-, kultuuri- ja hoolekandetöötajate palgajuhendid, millest lähtudes on eelarves arvestatud erinevate töötajate kategooriate palgatõus.

Koolis, lasteaias või õppenõustamiskeskuses töötavate hariduse tugispetsialistide (eripedagoogide, logopeedide, koolipsühholoogide, kooli sotsiaalnõustajate) alampalk sõltub jooksva aasta õpetaja palga alammäärast. Õpetajate alampalk on tänavu 1749 eurot kuus ja vähemalt sama palju hakkavad täiskohaga töötamisel saama tugispetsialistid. 1749 eurot kuus ei pruugi olla igaühe lõplik palganumber, asutuse juht võib seda eelarve piires tõsta.

Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate miinimumpalgaks on planeeritud samuti 1749, bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajate alampalgaks 1662 eurot kuus.

Huvikooli õpetajate, üldhariduskooli raamatukogu juhatajate ja spordikooli treenerite alampalk sõltub haridus- või kutsetasemest ning on seotud eelnenud kalendriaastal kehtinud õpetaja palga alammääraga. Magistrikraadiga huvikooliõpetaja alampalgaks on eelarves arvestatud 1412, bakalaureusekraadiga huvikooliõpetaja alampalgaks 1341 eurot kuus. Eelarves on kõikide alampalkade puhul arvestatud täiskohaga töötamisega, kui inimene töötab osalise koormusega, on tema tasu väiksem.

Pärnu Keskraamatukogu kui linnaraamatukogu kõrgharidusega raamatukoguhoidjate töötasu alammäär oleks palgajuhendi järgi olnud 98 protsenti üle-eelmise kalendriaasta Pärnu linna palgatöötaja kuu keskmist brutotulust. 2021. aastal oli Pärnu linna palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1279, mis oleks teinud kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palga alammääraks 1254 eurot kuus. Eelarves on palgafondi kaheksa protsendi võrra suurendatud, mis võimaldab kõrgharidusega raamatukoguhoidjatele maksta vähemalt 1306 eurot kuus.

Sotsiaalvaldkonna erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötajate (näiteks tegevusjuhendajate, sotsiaalpedagoogide, sotsiaaltöötaja-tugiisikute) töötasuks on arvestatud kuni 1255 eurot. Tammiste Hooldekodu hooldustöötajate palk sõltub kutsetasemest: IV tasemega töötajatel on see 1025, kehtiva kutsetunnistusega madalama kutsetasemega töötajatel 980 ja ilma kutsetunnistuseta hooldustöötajal 915 eurot kuus.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid