Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavolikogu pressiteade
16.02.2023

Pärnu linnavolikogu muutis avalikult läbipääsetavate korterelamute hoovide korrastamiseks antava toetuse korda, laiendades toetatavaid tegevusi, muutes nende elluviimise aega ning täpsustades toetuse suurusi, taotlemisprotsessi ja hindamiskriteeriumeid.

Avalikult ligipääsetav korterelamu hoov on korterelamut ümbritsev ja/või selle vahetus läheduses asuv taotleja kasutuses olev naaberkinnistu või -kinnistud või nende osad, mis ei ole piirdega piiratud. Toetust võivad taotleda kõik Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteriühistud, selle võivad esitada ka õueala jagavad naabermajad koos. Toetust ei saa enam küsida elamu- või hooneühistud – nemad jäeti määrusest välja, sest varem pole nad hoovide korrastamiseks taotlusi esitanud.

Toetatakse mängu- või spordiväljaku rajamist või parendamist; jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamist või parendamist; hooviinventari paigaldamist, korrastamist või rajamist; parkimiskohtade ja sissesõiduteede rajamist ning teekatte parandamist; kinnistu hooviala projekti koostamist; istutustöid ning kõrghaljastuse hooldus- ja raietöid. Kaht viimast tegevust varem ei toetatud, hooviinventari juures on täpsustatud, et lisaks prügikonteinerite hoiustamiskohtadele jagatakse toetust ka rataste hoiustamiskohtadeks ja hooviala valgustusele.

Kui varem võis üks korteriühistu aasta jooksul esitada ühe taotluse või ühistaotluse, siis nüüd võib samal aastal esitada ühe taotluse parkimiskohtade ja sissesõiduteede rajamiseks ja teekatte parandamiseks ning teise taotluse ülejäänud töödeks.

Muudetud on toetuse määrasid ja suurusi. Varem sõltusid need korteriomandite arvust ja ühiselt esitatud taotlusest, nüüd sellest, milleks toetust küsitakse. Parkimiskohtade ja sissesõiduteede rajamiseks ning teekatte parandamiseks antakse toetust kuni 50% kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 20% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta. Ülejäänud töödeks antakse toetust kuni 50% taotluses kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 40% linna eelarves kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta.

Kui kavandatavate tööde eelarve on suurem kui 2000 eurot (käibemaksuta), tuleb esitada taotleja valitud hinnapakkumine. Hinnapakkumine peab sisaldama pakkuja kinnitust, et tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust. Edukale hinnapakkumisele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega. Juhul, kui taotleja ei valinud kõige väiksema maksumusega pakkumist, tuleb lisada põhjendus valitud hinnapakkumise kohta.

Jooksval aastal toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus 15. jaanuarist 15. märtsini (seni oli taotluste esitamise aeg 15. jaanuarist 15. maini). Erandiks on 2023. aasta, mil taotlusi võib esitada 15. jaanuarist 1. maini.

Toetusesoovide menetlemine muutub kiiremaks, korteriühistutel on aasta alguses toetusvõimalustest selgem ülevaade ja töödega saab alustada juba kevadel. Kuna uus kord hakkab kehtima kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, tasub ära oodata õigusakti jõustumine, milleks kulub nädal või veidi rohkem ja seejärel taotlus(ed) linna kodulehe kaudu esitada.

Linnavalitsus moodustab taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks hindamiskomisjoni, mis hindab tehtavate tööde linnaruumis kasutatavust, uuenduslikkust, keskkonnaseisundi parandamist, erinevate sihtgruppidega arvestamist, naabritega suhtlemise paranemist, hooviala turvalisust jpm. Reeglina peavad tööd olema lõpetatud 12 kuu jooksul alates toetuse andmise otsusest, erandite puhul tuleb seda põhjendada. Aruanne koos kuludokumentidega tuleb esitada hiljemalt 13 kuu jooksul alates otsusest. Varem tuli tööd teha toetuse saamise aasta 1. detsembriks ja aruanne esitada hiljemalt 3. detsembriks.

Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest.

Pressiteate koostas:
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisainfo:
Maire Akkermann
Pärnu linnavalitsuse haljastuse peaspetsialist
521 7496
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid