Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavolikogu pressiteade
16.03.2023


Pärnu linnavolikogu otsustas anda linna teenetemärgi 15 inimesele, kellel on silmapaistvaid teeneid Pärnu linna ees.

Teenetemärk nr 158 antakse linnavalitsuse arhitekt-planeerijale Reeda Aganile pikaajalise panuse eest Pärnu linna planeerimisse ja arengusse. Agan on Pärnu omavalitsuses töötanud üle 45 aasta, osaledes mitmete oluliste planeeringute koostamise juures alguses tehnikuna ja hiljem planeerijana. Ta on äärmiselt kohusetruu ja laia silmaringiga, märgates isegi asju, mida esmapilgul ei märkagi. Agani tähelepanelikkus ja korrektsus on suur väärtus, mida ta on rakendanud pika aja vältel Pärnu linna arengusse.

Teenetemärgi nr 159 pälvis politseiametnik Kalvi Almosen pühendunud panuse eest Eesti sisejulgeoleku arengusse ja eestvedamisse ning igakülgse abivalmiduse ja pikaajalise koostöö eest Paikuse osavalla ja Pärnu linnaga. Almosen alustas politseiametnikuna tööd 1992. aastal sisekaitse operatiivrügemendis ning on töötanud erinevates politsei struktuuriüksustes ja regioonides, olles aastatel 2017-2022 Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor. Tundes hästi erinevaid politseivaldkondi, oskas ta seista kolledži eest, saades õppetöö korraldamisega hakkama nii keerulisematel kui lihtsamatel aegadel. Oma avatud olekuga astus ta suure sammu Paikuse kogukonna ning politsei- ja piirivalvekolledži omavaheliseks viljakaks koostööks.

Teenetemärgi nr 160 saab Pärnu Rääma Põhikooli õpetaja ja endine õppealajuhataja Marika Kruk kauaaegse ja suure pühendumusega tehtud töö eest Pärnu linna haridusvaldkonnas ja õppejuhina Rääma põhikoolis. Ta töötas kuni eelmise aasta sügiseni 31 aastat Rääma kooli õppealajuhatajana, jätkates nüüd vene keele õpetajana. Kruki iseloomustab tohutu kannatlikkus ja empaatiavõime, ta üritab alati inimestest aru saada ja neid aidata. Kannatlikkus, millega ta kolleegidega suhtleb, nad ära kuulab ja probleeme lahendab, on lihtsalt imekspandav.

Teenetemärgiga nr 161 tunnustatakse kultuuriürituste korraldajat Jaak Kändu silmapaistva ja pikaajalise laste ja noorte kultuuri- ning huvihariduse edendamise eest Pärnus. Ta on üle 20 aasta korraldanud koolinoortele mõeldud Gulliveri mälumängu ja korraldab kord kuus mälumänge täiskasvanutele. Känd on armastatud jutuvestja ja raamatute ettelugeja koolides, lasteaedades, noortekeskustes, raamatukogudes ja hooldekodudes. Ta on korraldanud laste festivale, luulefestivali "Luule Prõmm" jt üritusi, juhtinud maleringe ja olnud kohaliku bridžiklubi eestvedaja.

Teenetemärk nr 162 antakse Paikuse Kooli füüsikaõpetajale Aare Külaotsale pühendunud ja aktiivse tegevuse eest kogukondliku elu edendamisel. Külaots on pikki aastaid olnud Paikuse Kooli direktor ja füüsikaõpetaja. Tänu tema tegevusele on kool omandanud hea maine, läbi aastate on õpilased saavutanud aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel märkimisväärseid tulemusi. Külaots on noorusliku hingelaadiga, koostab õppetarkvara, tantsib folkloorirühmas Kullero, osaleb maleturniiridel, armastab reisida ja lugeda. Nii tema kui kool ei toimeta üksnes omaette, vaid tihedates sidemetes kohaliku kogukonnaga.

Teenetemärgi nr 163 pälvis Andres Mathiesen pikaajalise panuse eest Pärnu turismi- ja meelelahutussektorisse. Aleksandri pubi ja külalistemaja on aastate jooksul olnud majakaks Pärnu külalistele nii Eestist kui välismaalt, pakkudes meelelahutust lugematute üritustega. Mathiesen on andnud suure panuse mootorrattakultuuri arendamisse, mootorratturite kogukonnas on hinnatud üritusteks Eesti mootorrattahooaja avamine ja lõpetamine Pärnus.

Teenetemärgiga nr 164 tunnustatakse Pärnu Kunstide Kooli õppejuhti, koorijuhti ja muusikaõpetajat Evelin Meid hindamatu panuse eest kultuuri- ja hariduselu edendamisel Pärnumaal. Mei on aastast 1993 Pärnu Mihkel Lüdigi nimelise meeskoori dirigent ja aastast 2002 Kunstide Maja poiste koori dirigent. Tema juhatatavad koorid on võitnud auhindu erinevatel konkurssidel, ta on korraldanud Pärnumaa poiste laulu ja poiste kooride eelvoore, olnud erinevate ürituste üld- ja kunstiline juht ja 20 aastat maakonna 7.-9. klasside viktoriini korraldaja. Lisaks eelpool toodule on Mei Pärnumaa Muusikaõpetajate Liidu ainesektsiooni esimees ja aastast 1995 Eesti Muusikaõpetajate Liidu volikogu liige. Oma väsimatu energiaga on ta olnud eeskujuks ja innustajaks sadadele lauljatele ja õpilastele.

Teenetemärk nr 165 antakse jalgpallurile ja treenerile Karl Palatule noorte liikumisharrastuse propageerimise, Pärnu jalgpalli arendamise ja Baltikumi suurima noorte jalgpalliturniiri korraldamise eest. Palatu on jalgpalliklubi Vaprus tegevjuht ja Pärnu Summer Cup peakorraldaja. Eesti üks suuremaid jalgpalliturniire toob vutiväljakule tuhandeid noori, eelmisel aastal osales sellel ligi 2000 noort. Pärnu Summer Cup on linna suurim laste ja perede spordifestival ja tänu sellele turniirile on Pärnu palju tuntust juurde saanud.

Teenetemärgi nr 166 saab võrkpallitreener Helju Sutt hindamatu panuse eest Pärnu ja kogu Eesti võrkpallielu viimisel rahvusvahelisele tipptasemele. Sutt alustas võrkpallitreeninguid 1956. aastal Pärnu Spordiklubis Bernhard Lõhmuse õpilasena, ta on olnud kolmel korral Eesti meister ja kolmel korral Eesti karikavõitja. Sutt on juhendanud mitu korda Eesti meistriks tulnud Pärnu naiskonda ja olnud Eesti koondise üks treeneritest. Tema käe all on treeninud mitmed õpilased, kes on tuntud tänasel Eesti võrkpallimaastikul tipptasemel sportlaste, kohtunike ja treeneritena. Helju Sutt on ise tunnistanud, et ta on rahul, et tema tööd jätkavad tema õpilased Andrei Ojamets, Raul Reiter ja Kaisa Kirikal ning Eesti üks tuntumaid kohtunikke Mehis Merilaine.

Teenetemärgi nr 167 pälvis Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt pühendunud ja aktiivse tegevuse eest kogukondliku elu edendamisel. Sutt on Jõõpre Koolis töötanud 1982. aastast, õpetades aastate jooksul kunstiõpetust, tööõpetust ja ajalugu ning olles 1996. aastast kooli direktor. 1993. aastal taaselustas ta Pärnumaa õpilasmaleva töörühmad, 2001. aastal alustati Jõõpre vana põhikooli baasil Pärnumaa koolimuuseumi rajamist. Sutt on aktiivne külaelu edendaja ja kultuuripärandi säilitaja ning osalenud aktiivselt Audru vallavolikogu ja Pärnu linnavolikogu töös. Oma mõistva suhtumisega on ta pälvinud õpilaste, kolleegide, lapsevanemate ja elanike lugupidamise.

Teenetemärgiga nr 168 tunnustatakse sportlast ja tervisespordi edendajat Sirje Soovikut terviseliikumise ja rahvaspordi pikaajalise arendamise ja vabatahtlikuna kogukonna hüvanguks panustamise eest. Soovik on pärnakate seas tuntud tervisespordi entusiastina ning kepikõnni maaletooja ja propageerijana. Ta on korraldanud ja läbi viinud erinevaid liikumisharrastuse sündmusi igas eas harrastajatele üle terve Eesti. Lisaks tervisespordi arendamisele on Soovik väga tegus vabatahtlik, aidates inimesi nii Punases Ristis kui pakkudes seltsi üksi elavatele eakatele.

Teenetemärk nr 169 antakse lennukettamängijale Kristin Tattarile silmapaistvate saavutuste eest tippspordis ja discgolfi edendamise eest. Tattar on Pärnu linna esindav tipptasemel kettagolfar, kes võitis 2022. aastal USAs toimunud maailmameistrivõistlustel kuldmedali. Koos maailmameistri tiitliga võitis pärnulanna mullu kaheksa tippturniiri, muuhulgas Disc golf Pro Tour'i etapid. Tattaril on olulisi teeneid lennukettaspordi edendamisel, spordialast on saanud Pärnu linna ja Eesti spordi üks kaubamärke.

Teenetemärgi nr 170 saab õpetaja ja vabatahtlik kogukonda panustaja Tõnu Tõniste Raeküla linnaosa hariduselu järjepidevuse kandmise ja kogukonna arengusse panustamise eest. Tõnu Tõniste koos abikaasa Riita Tõnistega on aastakümneid töötanud selle nimel, et Raeküla hariduselu oleks järjepidev. Olles 1991. aastal valminud koolihoones keskkooliks kasvanud Raeküla keskkooli esimene direktor, kujundas ta sellest haridusasutuse, mida nii temaaegsete õpilaste kui kogukonna liikmete poolt kõrgelt hinnatakse. Lisaks on Tõniste pikaajaline Raeküla spordiseltsi eestvedaja ja panustab Selts Raeküla liikmena võimalikult palju vabatahtlikku tegevusse, seda nii sündmuste korraldamise meeskonna liikmena kui ka näiteks erinevates ülelinnalistes ümarlaudades, planeerimisalastes aruteludes jne.

Teenetemärgi nr 171 pälvis AS Pärnu Vesi juhataja Leho Võrk ettevõtte eduka juhtimise ja muutmise eest kaasaegse juhtimis- ja teeninduskultuuriga efektiivselt toimivaks ettevõtteks. Võrk on vee ettevõtluses töötanud üle 30 aasta, olles alates 2013. aastast AS Pärnu Vesi juhataja. Ta juhib ettevõtet pühendunult, on oma valdkonna suur asjatundja, väga täpne, korrektne ja töökas. Ettevõtte eesmärkide seadmisel kaasab Võrk võimalikult paljusid töötajaid, arvestab nende ettepanekutega ja innustab inimesi. Ta on ka Lions klubi Pärnu liige, olles aastatel 2020-2021 selle president.

Teenetemärgiga nr 172 tunnustatakse Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õppealajuhatajat Liina Õmblust kaasava hariduse süsteemse teaduspõhise elluviimise, eripedagoogika arendamise ja spetsialistide koolitamise eest. Õmblus töötab koolis 2000. aastast eripedagoogina ja 2005. aastast direktori asetäitjana õppekasvatustöö alal. Ta on väga suure töövõimega mitmekülgne juht, kes väärtustab õppijakeskset õppimist ja õpetamist. Õmblus on paljude koostöövõrgustike sisuline juht ja eestvedaja ning kaasava hariduse arendaja. Ta on pikaajaline Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna praktikajuhendaja, haridus- ja teadusministeeriumi piirkondlike arengupäevade üks lektoritest, HARNO lihtsustatud õppekava arenduse töörühma liige, vabariiklik eripedagoogide kutsekomisjoni liige ja üleriigilise haridusstrateegia 2035 töörühma liige. Alates 2019. aastast töötab Õmblus Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna magistrantide lektori ja magistrieksami komisjoni liikmena, olles ühtlasi Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lektor.

Teenetemärgid antakse üle Pärnu Päeval, 1. aprillil Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis. Üritus on kutsetega.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid