Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
19.01.2024

Esmaspäeval, 22. jaanuaril algab Eesti üldhariduskoolides streik, Pärnu omavalitsuse neljateistkümnest üldhariduskoolist osaleb streigis kolmteist.

Ainsana ei streigi erivajadustega lastele mõeldud Pärnu Päikese Kool. Õpetajaid on Pärnu omavalitsuse (keskuslinn koos osavaldadega) streikivates koolides 582, streikida kavatseb 356 Pärnu üldhariduskoolide töötajat.

Lisaks linnavalitsuse hallatavale neljateistkümnele üldhariduskoolile on Pärnus neli eraüldhariduskooli ja kaks riigigümnaasiumi.

„Haridustöötajad ei streigi mitte omavalitsuse, vaid riigi hariduspoliitika vastu,“ ütles Pärnu abilinnapea Ene Täht. „Streik on üleriigiline ja sellest võtavad osa ka Pärnu haridustöötajad, kelle töötasu sõltub riiklikult kehtestatavast õpetaja palga alammäärast.“

Üldhariduskoolides on välja kuulutatud tähtajatu streik. Pärnu koolide streigi pikkuseks on esialgsetel andmetel sõltuvalt koolist üks kuni viis päeva.

Konkreetset infot, millised tunnid millal ära jäävad, saavad lapsevanemad koolidest. Erinevad koolid käituvad erinevalt: lõpuklassidele üritatakse anda eksamiaineid, mõnes koolis antakse ka näiteks esimeste klasside tunde. Mõni kool kavandab distantsõpet, mõnes on spordipäev või eritunniplaan.

Õpetajate tööandjaks on kooli direktor, kelle pädevuses on palga maksmine. Pärnus on kokku lepitud, et streigi aja eest töötajatele palka ei maksta.

Omavalitsus peab koolimajad lahti hoidma ja tagama koolimajas viibivate laste turvalisuse. Meile teadaolevalt ei kavatse ükski kool uksi sulgeda ning on valmis lastega tegelemiseks ja toitlustamiseks.

Streikivates koolides on koolimajja tulevatele lastele organiseeritud erinevaid juhendatud tegevusi. Need võivad olla näiteks joonistamine, raamatute lugemine, võimlas palli mängimine vms. Lapsi ei jäeta omapäi. Kui konkreetne õpetaja ei streigi, siis annab ta tunde.

Linnavalitsuse hinnangul on koolijuhid streigiks ettevalmistusi tehes hästi kooli töö streigiaegse organiseerimisega hakkama saanud ja lapsevanemaid on streigiga seonduvast informeeritud. Hommikust saadik on avatud ka noortekeskused, kuhu noored saavad minna.

Kolmapäevast, 24. jaanuarist algab osades Pärnu omavalitsuse lasteaedades ja huvikoolides kuni kolm päeva kestev toetusstreik. Seitsmeteistkümnest keskuslinna ja osavaldade lasteaiast kavatseb streikida viis, streikijate arv pole veel teada. Toetusstreigi pikkus on eri lasteaedades erinev.

Kõik lasteaiad on avatud ja seal viibivate laste turvalisus tagatud. Infot, kuidas streikivas lasteaias töö on korraldatud, saavad lapsevanemad lasteaiast.

Kui paljud omavalitsuse kuuest huvikoolist toetusstreiki kavatsevad pidada, on veel selgusetu. Streiki planeerivad huvikoolid on linnavalitsusele teada andnud, et nad annavad tunnid järele, sest erinevate ringide eest tasuvad lapsevanemad kuukaupa.

Igas koolis on streigijuht, kes edastab streigiinfot Eesti Haridustöötajate Liidule. Ajakirjanikud saavad streigi kohta jooksvat infot sealt, omavalitsuse ülesandeks on koolimajad ja lasteaiad lahti hoida ning tagada seal viibivate laste turvalisus.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid