Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade

22.01.2024

Pärnu linnavalitsus kehtestas uued elukohajärgsesse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja korra, kõige olulisemaks muudatuseks on, et Pärnu Tammsaare Kooli vene õppekeelega ja varajase keelekümbluse klassidesse ei võeta enam õpilasi ülelinnaliselt.

Seni võeti osadesse Pärnu Tammsaare Kooli klassidesse õpilasi vastu elukohajärgselt ning vene õppekeelega ja varajase keelekümbluse klassidesse ülelinnaliselt. Nüüd on kooli kõik klassid elukohajärgse vastuvõtuga.

Igale koolikohustuslikule lapsele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn, tagatakse õppimisvõimalus Pärnu linna munitsipaalpõhikoolis. Vabade kohtade olemasolul võetakse linna munitsipaalpõhikoolidesse vastu ka neid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn.

Elukohajärgsed koolid Pärnu omavalitsuses on Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Mai Kool, Pärnu Raeküla Kool, Pärnu Rääma Põhikool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu Ülejõe Põhikool, Paikuse Põhikool, Tõstamaa Keskkool, Audru Kool, Jõõpre Kool, Lindi Lasteaed-Algkool, Pärnu Tammsaare Kool ja vanema soovil erakool.

Ülelinnalise vastuvõtuga kool on Pärnu Päikese Kool, kuhu võetakse õpilasi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel. Ülelinnalise vastuvõtuga klass on Pärnu Ülejõe Põhikooli muusikaklass, kuhu võetakse õpilasi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel. Hariduslike erivajadustega õpilased õpivad üldjuhul elukohajärgses koolis.

Elukohajärgse kooli määrab Pärnu linnavalitsuse haridusosakond haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 10. märtsi seisuga Pärnu linnas elavale lapsele. Elukohajärgse kooli määramisel võetakse aluseks õppekohtade arv koolis ja lapse elukoha lähedus koolile. Kui kooli soovijaid on rohkem kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse õpilase elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise varasemat aega.

Pärnu linnas elavale lapsele määratud elukohajärgne kool avalikustatakse ARNOs hiljemalt 20. märtsil. Pärast elukohajärgse kooli avalikustamist, hiljemalt 10. aprilliks peab lapsevanem ARNOs esitama lapsele määratud koolile vastuvõtu taotluse või koolivahetuse taotluse.

Koolivahetuse taotluse saab esitada, kui vanem soovib, et lapse elukohajärgse kooli määramisel arvestatakse sama pere teiste laste õppimist samas koolis; lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris pärast 10. märtsi muutunud; vanem soovib loobuda õppekohast ülelinnalise vastuvõtuga klassis või erakoolis või vanemal on muid olulisi põhjusi lapsele määratud elukohajärgse kooli muutmiseks.

Koolivahetuse taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon hiljemalt 1. maiks. Komisjon määrab lapsele võimalusel uue elukohajärgse kooli, kui selles koolis on vabu õppekohti. Kui komisjon koolivahetuse taotlust ei rahulda, jääb lapse elukohajärgseks kooliks esialgselt määratud kool.

Kui vanem ei ole elukohajärgseks kooliks määratud koolile 10. aprilliks vastuvõtu taotlust esitanud, võtab kool asjaolude selgitamiseks vanemaga ühendust. Kui kool vanemaga ühendust ei saa, teavitab kool sellest haridusosakonda.

Lapsele määratud elukohajärgne kool kinnitab ARNOs lapse vastuvõtu hiljemalt 1. maiks.

Kui vanem esitab ARNOs põhikooli vastuvõtu taotluse pärast 1. maid, määrab linnavalitsuse komisjon lapsele kooli, kus on vabu õppekohti. Linnavalitsuse komisjoni poolt määratud kool on lapsele elukohajärgseks kooliks.

Õpilase üleminekuks ühest koolist teise peab vanem esitama ARNOs soovitud koolile vastuvõtu taotluse. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, arvestades vabade õppekohtadega koolis.

Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, tagab õpilasele põhihariduse omandamise võimaluse haridusosakond. Kool, kuhu õpilane vastu võetakse, loetakse tema elukohajärgseks kooliks.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid