Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

13.07.2016

Pärnu Linnavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna arengukava aastani 2025 muudatused.

Linna arengukavas kirjas olevad arengueesmärgid ei ole muutunud, ent tegevuskavasse planeeriti eesmärke toetavaid uusi tegevusi. Näiteks: Pärnu keskranna laiendamine; Tammiste hooldekodu majade energiasäästlikumaks muutmine; lasteaedade hoovialade renoveerimistööd; Raeküla Kooli ja Täiskasvanute Gümnaasiumi hoonete remonditööd; mitmed uuenenud õpikäsitlust toetavad projektid jpm.

Lisaks on täpsustatud arengukavas varasemalt kirjas olevaid tegevusi, nende maksumust, täitmise aega ning finantseerimisallikaid. Kuna eesseisvatel aastatel kaastakse linna arendamiseks jätkuvalt Euroopa Liidu toetusi, vaadati väga tähelepanelikult üle projektide kaasrahastamise osa. Käesoleva arengukava tegevuskava hinnanguline maksumus aastatel 2017-2020 kokku on ligi 61 miljonit eurot, millest linnaeelarvest on kavandatud rahastada tegevusi ligi 24 miljoni euro ja lisaallikatest ligi 37 miljoni euro ulatuses. Põhitegevusvaldkondade alusel on kavandatud investeeringutest ressursimahukaimad tegevused seotud hariduse ning vaba aja, kultuuri ja spordiga.

Täiendusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 1. augusti kella 17:00-ni Pärnu Linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee.

Avalikustamine lõpeb arengukava avaliku aruteluga 4. augustil kell 16.00, mille käigus on samuti kõigil soovijatel võimalik teha kavasse täiendusettepanekuid. Arengukava muudatused kinnitatakse septembri volikogus. 

Väljapanek ja avalik aruelu toimuvad linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis, ruumis nr 103.

Peale eraisikute ootame ettepanekuid kindlasti kõigilt organisatsioonidelt, kes tegutsevad Pärnu linna elanike heaolu ning linna arenemise huvides. Soovime, et Euroopa Liidu kaasrahastuse taotlemiseks oleks linna arengukava näol tugi ka teile. Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid