Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

27.10.2016

Pärnu Linnavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna sademeveesüsteemide arendamise strateegia ning tegevuskava aastani 2026.

„Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026“ eesmärk on kavandada terviklik sademevee käitlus Pärnus, sh pakkuda välja sademevee käitlemise põhimõtted ja keskkonda sobivad lahendused, et minimeerida sademevee tekitatavaid kahjustusi.

Kõigil huvilistel on võimalus tutvuda dokumendiga ning saada ülevaade Pärnu linna sademeveesüsteemide hetkeolukorrast ning tulevikus rajatavatest või rekonstrueeritavatest trassidest ning kraavidest, mis sademevee äravoolu ja puhastamise seisukohast olulist rolli mängivad.

Antud dokumendist leiab lahendusi järgmiste teemade osas:
• üleujutuste ennetamine ja likvideerimine, üleujutustest tingitud negatiivsete mõjude minimeerimine
• liigniiskete alade kuivendamine, liigse kuivenduse vältimine
• kahjulike ainete minimeerimine sademevees, suublate, voolu- ja seisuveekogude seisundi säilitamine ja parendamine
• sademeveesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine (finantseerimine ja ökonoomsus)
• põhjavee loodusliku taseme säilitamine
• ehitus- ja arendustegevusest tingitud negatiivsete mõjude minimeerimine.

Kõige enam puudutab antud dokument Ülejõe, Rääma ja Raeküla linnaosa elanikke, kuna sademeveest tingitud probleemid on neis elamupiirkondades kõige suuremad. Ent kindlasti on arengukava oluline töödokument ka kinnisvaraarendajate, planeerijate ning planeeringute teostajate jaoks.

Avalikustamine toimub 28. oktoobrist kuni 18. novembrini 2016
Avalik arutelu toimub esmaspäeval, 21. novembril kell 17.00 (linnavalitsuses ruumis nr 346)

Avalikustamise ajal, kuni 18. novembrini, saab erangukava kohta esitada ettepanekuid.
Palume need saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 87

Arengukavaga saab tutvuda ka linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute salis, ruumis nr 103


Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
linnaarengu peaspetsialist
5304 1980
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid