Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

26.09.2023
Irina Talviste, Pärnu abilinnapea

Parkimiskorralduse muudatus kannab inimkesksema ja turvalisema linnakeskkonna eesmärki
Pärnu linna 2019. aasta liiklusuuring prognoosib liikluse kasvu iga-aastaselt 1,6% – see tähendaks 2040. aastaks liikluse kasvu 39% (võrreldes 2020. aastaga). Sellised arengud on murettekitavad ning liikluse ohjamine vajab strateegilist lähenemist. 2022. aasta rahulolu uuringust selgub, et autostumise vähendamine on oluline ka siinsete elanike jaoks – suveperioodil kesklinna piirkonnas peab seda väga või pigem oluliseks 63% elanikkonnast ning muul ajal 53% elanikkonnast. Selleks, et saavutada jalakäijaid ja kergliiklejaid soosiv liikumisruum, suurem turvalisus ning sealjuures ka võimalus autoga liikuda just neil, kes seda vältimatult vajavad, tuleb Pärnu linnas ja selle läbiümbruses parandada nii ühistranspordi ning kõnni- ja rattateede ühendusi kui paratamatult kasutada ka isikliku sõiduauto kasutamist piiravaid lahendusi nagu plaanitav parkimiskorralduse muudatus.

Pärnu pikk plaan autostumise vastu
Kõigiga arvestava liikuvusruumi loomiseks arendab linn pargi ja reisi süsteemi, linnatransporti, kergliiklusteede võrgustikku ning rajab juurde jalgrattaparklaid. Näiteks sel suvel loodi randa juurde kaks jalgrattaparklat, Lille ja Raba tänaval viidi sisse jalakäijaid ja kergliikureid eelistav liikluskorraldus, kergliiklusteid ehitati juurde Vana Pärnusse, Tallinna maanteele, kesklinna ja ranna piirkondadesse, aga ka Raekülla ja osavaldadesse. Sidusa taristu loomiseks on koostamisel jalgrattastrateegia.

Piiravate meetmetena on veokite liiklus korraldatud erilubadega ning autoliiklust piiratakse suvekuudel Supeluse tänaval. Parkimise piiramiseks tehti esimene samm juba aastaid tagasi kui Iseseisvusväljakul vähendati parkimiskohtade arvu.

Ent parkimise piiramise vajadus tuleb esile ka seoses muude, küllaltki argiste probleemkohtadega. Näiteks Pärnu elanike 2022. aasta rahuloluuuringust nähtub, et üle poole linnaelanikest ei ole rahul talvise teehoiuga ei sõiduteedel ega kõnni- ja kergliikusteedel. Kinni pargitud tänavate kohta oleme kuulnud tagasisidet ka teehooldajatelt. Tänavaid saab seda paremini korras hoida nii suvel kui talvel, mida vähem on tänavad täis pargitud.

Vähem olulised ei ole ka ohutust puudutavad küsimused ja päästeautode juurdepääsetavus. Vähem parkivaid autosid ning parem nähtavus tänaval ja ristmikel tagab suurema liiklusohutuse nii mootorsõidukijuhile kui kergliiklejatele ja jalakäijatele. Tänavate kinni parkimine – olgu selleks ranna piirkond suvel või kortermajade ümbrus – raskendab ka päästeautode pääsemist abivajajateni. Ruum on meile kõigile ühine ja kompromissid selle kasutamise ümber on vältimatud. Parkimiskorralduse muutmine on vajalik, et autosid ei hoitaks pikka aega niigi ruumipuuduses tänavatel.

Mida parkimiskorralduse muudatus endaga kaasa toob
Täna tutvustasin Pärnu linnavalitsuse nõupidamisel uut parkimiskorralduse määrust, mis jõuab volikogusse esimesele lugemisele oktoobris. Kohalikele elanikele parkimistasu määrad parkimisloa alusel aastas oluliselt kallimaks ei muutu, ent oluliselt kallimaks muutub parkimine tasulise parkimise alal külalistele.

Et meie linna avalik ruum oleks siinsete elanike parimates huvides kujundatud, toovad plaanitavad parkimiskorralduse muudatused peamiselt kaasa järgmise:
• Muutuvad piirkonnad – varasema kahe piirkonna „Kesklinn“ ja „Rand“ asemele tuleb kolm piirkonda „Vanalinn“, „Kesklinn“, „Rand“ – muutuvad ka piirkondade alad.
• Piirkonnas „Vanalinn“ muutub parkimine tasuliseks esmaspäevast- laupäevani (va riigipühad) kell 08.00 kuni19.00.
• Piirkonnas „Kesklinn“ muutub parkimine tasuliseks esmaspäevast- laupäevani (va riigipühad) alates kell 08.00 kuni 19.00.
• Piirkonnas „Rand“ muutub parkimine tasuliseks esmaspäevast- laupäevani (va riigipühad) alates kell 08.00 kuni 19.00. NB! Suveperioodil on parkimine selles piirkonnas tasuline kõikidel nädalapäevadel.
• Uue piirkonna „Vanalinn“ alal tõuseb parkimistasu määr varasemaga võrreldes poole võrra.
• „Kesklinna“ parkimistasu määr jääb samaks, kuid piirkond ise laieneb.
• “Ranna“ piirkonnas kehtestub ka hooajavälisel ajal (1. septembrist kuni 30. aprillini) „Kesklinnaga“ võrdne parkimistasu määr ning suveperioodil (01.maist kuni 31.augustini) on parkimistasu varasemaga võrreldes ca poole kallim (1 tund – 8.00 eurot; 24 tundi – 25.00 eurot).
• Märkimisväärselt – kaks kuni neli korda – tõusevad parkimistasu määrad mitte-pärnakatele.
• Pärnakale, kes kasutavad parkimiseks parkimisluba, muutub plaanitavate muudatustega parkimistasu määr aastas kallimaks ca 48 eurot.
• Kohalikule elanikule, kelle elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires muutub parkimistasu määr aastas kodutänaval kallimaks 30 eurot.

Muutused on peaksid kehtima hakkama järgmise aasta mais ja kindlasti tuletame neid vahetult enne kehtima hakkamist meelde. Kokkuvõtteks on looduskeskkonna säästva kasutamise väärtustamine Pärnu linna üks arenguprioriteet, mis toetab linnapiirkonna elanike ja külaliste tervist väärtustavat käitumist, loob piirkonnale miljööväärtust ja aitab maandada kliimamuutustega kaasnevaid keskkonnariske. Ei saa salata, et lisaks kõigele eelnevale võimaldab muudatus hinnatõusude valguses suunata täiendavaid vahendeid taristusse ja liiklusturvalisuse tagamisse ning sellesse, et Pärnu linnaruumi areng ei pidurduks ning see liiguks sellises suunas, mis muudab siinse elukeskkonna atraktiivseks nii kohalike kui külaliste jaoks.

Tutvustamine (Irina Talviste)
25.09.23 linnavalitsuse nõupidamine
25.09.23 kohtumine ettevõtjatega
26.09.23 Tõstamaa osavallakogus
27.09.23 Audru osavallakogus
28.09.23 Paikuse osavallakogus

Menetlus
02.10.23 eelnõu linnavalitsuse istungil
Eelnõu volikogu komisjonides
19.10.23 volikogu istungil esimene lugemine - vaata eelnõud
02.11.23 volikogu istungil tutvustamine - vaata ülekannet
16.11.23 volikogu istungil teine lugemine


Meedias
• TASKUHÄÄLING ⟩ Milleks Pärnule uus parkimiskord? (Pärnu Postimees, 01.11.23)
Uue parkimiskorra tuunitud kava näeb ette ranna piirkonna laiendamist (Pärnu Postimees, 15.10.23)
Pärnus muutub tuleva aasta kevadel tasulise parkimise kord (ERR, 25.09.23)
• Uus parkimiskord: Pärnu tasulise parkimise ala tahetakse laiendada Tammsaare puiesteeni (Pärnu Postimees, 26.09.23)


Plaanitava Pärnu linna tasulise parkimisala illustratsioon

Plaanitav Pärnu linna tasuline parkimisala 2024. aastast


Veebilehel kasutatakse küpsiseid