Jäta menüü vahele

Pärnu linnas tegelevad tõukerataste laenutamisega Bolt Operations OÜ ja Tuule kaubamärki kasutav OÜ Comodule.

Küsimuste korral saab pöörduda teenusepakkujate kontaktisikute poole, kelle kohustuseks on viivitusteta reageerida kõigile teenuse osutamisega seotud probleemidele.

Bolt
Kontaktisik Pärnu linnas Aleksandr Lilišentsev
aleksandr.lilisentsev[at]bolt.eu
5551 6706

Parklate kaart

https://blog.bolt.eu


Tuule 
Kontaktisik Pärnu linnas Kai-Lii Merisalu
kai-lii[at]comodule.com
5565 5203

24/7 klienditugi 5555 3050
info[at]tuul.xyz
https://tuul.xyz


Pärnu linnavalitsuse pressiteade
16.04.2021

Bolt hakkab kasutama Pärnu linna parklaid tõukerataste laenutamiseks

Pärnu linnavalitsus ja Bolt Operations OÜ sõlmisid täna lepingu tõukerataste laenutamise teenuse osutamiseks Pärnu linnas. 

Ettevõttel on õigus kasutada linnale kuuluvat avalikku ruumi tõukeratase laenutamiseks alates tänasest kuni 31. oktoobrini või kuni lumetõrje alguseni, kui vajadus selle järele tekib enne 31. oktoobrit. Poolte kokkuleppel võib teenuse osutamise perioodi pikendada.

Boldil on õigus kasutada linnale kuuluvaid kinnistuid tõukerataste parklatena. Parklate täpne suurus, arv ja asukohad lepitakse linnaga kokku. Lepingu sõlmimise ajal on kokku lepitud, et linna maal on 25 tõukerataste parklat, mille asukoht on toodud kaardil. Kaardil olevate eramaal asuvate parklatega peab ettevõte sõlmima eraldi kokkuleppe.

Parklad on mõeldud kasutamiseks kõikidele tõukerataste laenutajatele. Seni on tõukerataste laenutamiseks Pärnus huvi tundnud lisaks Boldile ka Tuule kaubamärki kasutav OÜ Comodule, kellega on kavas sõlmida eraldi kokkulepe ja kes soovib hakata tõukerattaid laenutama 1. juunist.

Parklad markeeritakse hiljemalt 1. juuniks, nende suurus on kuni üheksa ruutmeetrit. Bolt Operations OÜ maksab linna vara kasutamise eest 2500 eurot hooaja kohta.

Bolt Operations OÜ kohustus tagama, et laenutatavate tõukerataste sõidukiirus ei ületaks Pärnus 25 kilomeetrit tunnis. Kui linnavalitsus soovib seda ülelinnaliselt või kindlates kohtades vähendada, peab ta sellest viis tööpäeva varem teada andma. Rannapromenaadil peab sõidukiirus olema piiratud viieteistkümne, Rüütli ja Supeluse tänaval 1. juunist 31. augustini viieteistkümne ning Kesklinna sillal viie kilomeetrini tunnis.

Boldil on Pärnus teenuse osutamise ajal kontaktisik, kelleks on Aleksandr Lilišentsev (e-post aleksandr.lilisentsev[at]bolt.eu, telefon 5551 6706). Tema kohustuseks on viivitusteta reageerida kõigile teenuse osutamisega seotud probleemidele.

Ettevõte kohustub tegema kõik endast tuleneva, et tõukeratta kasutaja ei jätaks tõukeratast laenutuse lõpetamisel maha selliselt, et tõukeratas häirib liiklust, tänavakoristust või muid heakorra- ja hooldustöid või kolmandaid isikuid.

Kui tõukeratta kasutaja jätab tõukeratta laenutuse lõpetamisel maha selliselt, mis takistab liiklust, tänavakoristust või muid heakorra- ja hooldustöid või häirib kolmandaid isikuid muul viisil, kohustub Bolt Operations OÜ sellise tõukeratta eemaldama esimesel mõistlikul võimalusel alates sellekohase teabe saamisest.

Ettevõte on kohustatud linnavalitsuse nõudmisel viie tööpäeva jooksul piirama tõukeratta sõidu lõpetamise võimalust kohtades, kuhu jäetavad tõukerattad takistavad liiklust, tänavakoristust või muid heakorra- ja hooldustöid või häirivad kolmandaid isikuid muul viisil. Bolt on kohustatud tehniliste vahenditega tagama, et tõukerattaid ei pargitaks sildadel.

Linnavalitsusel on õigus nõuda teenuse pakkujalt käesolevast lepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral, eelneva vähemalt 24tunnise hoiatuse järel ning puuduste kõrvaldamata jätmise korral leppetrahvi kuni 500 eurot iga käesolevast lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kohustuse täitmisest.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Veebilehel kasutatakse küpsiseid