Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

21.08.2023

Arvamuslugu
Abilinnapea Ene Täht

Elukallidus ja ressursside piiratus kohalikes omavalitsustes on pannud osasid kohalikke omavalitsusi otsima kokkuhoiu kohti ja seda paraku ka oma laste huvihariduse arvelt.

Näiteks otsustas Saarde vald väljaspool oma valda huvikoolides õppivaid lapsi toetada vaid 80% ulatuses teise omavalitsuse huvikooli tegevuskuludest.
Kui eelneva õppeaasta lõpul mai kuus õppis Pärnu linna huvikoolides 33 Saarde valla last, kelle eest tasus vald linnale natuke üle 5000 euro huvikoolide tegevuskulude katteks, siis lähtuvalt kohaliku omavalitsuse otsusest tasutakse alates sügisest linnale samade õpilaste eest üle 1000 euro kuus vähem. Kes peaks selle hinnavahe katma? Pärnu linna maksumaksja? Saarde valla lapsevanem?

Mida tähendab kohaliku omavalitsuse otsus lapsevanema jaoks? Väljapool Saarde valda huvikoolis käiva lapse huvikooli tegevuskulu puudujäävat 20%-st osa peab hakkama tasuma lapsevanem, mis tõstab sealsete perede rahalisi kulutusi laste oskuste arendamisele mitmesaja euro võrra õppeaasta jooksul.

Samuti on Lääneranna ja Lääne-Nigula kohalik omavalitsus võtnud vastu otsused, mis seavad piirid valla poolt kompenseeritavale osale väljapool kohaliku omavalitsuse territooriumi õppiva õpilase huvikooli kohatasule. Nendest valdadest õppis käesoleva aasta maikuus Pärnu linna munitsipaalhuvikoolides 17 õpilast.

Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide vaieldamatuks kaubamärgiks on huvikoolide õpetajate kõrge kvalifikatsioon ja pidevalt uuenevad õppekavad. See tagab huvikoolides õppivatele õpilastele igakülgselt huvitava ja kvaliteetse huvihariduse omandamise võimaluse ning on põhjuseks, miks lapsevanemad soovivad oma lapsi just Pärnusse huvikooli saata.

Samuti on Pärnus aastaid lõimitud formaalharidust mitteformaalse haridusega, olles vabariigis üks esimesi, kus on hakatud arvestama huvikoolides omandatud teadmisi ka üldhariduskooli õpingutes vähendades seeläbi õpilase õppekoormust ja koolipäeva intensiivsust ning pikkust.

Pärnumaa on suurima pindalaga maakond ja kahjuks ei toeta ühistranspordi piiratud olemasolu alati just omavalitsuse piires kõikide teenuste kättesaadavust. Samas aga võib ühistransport olla paremini korraldatud ja kättesaadav maakonnakeskusesse ehk Pärnu linna ja seetõttu on pidanud lapsevanemad tegema valiku huvihariduse parema kättesaadavuse osas hoopiski mitte oma koduvallas.

Alles hiljuti saime lugeda Pärnu Postimehest (12. august 2023) artiklit, kuidas Pernova Hariduskeskuse astronoomiaringist on välja kasvanud noor, USA tippülikoolis õppiv astrofüüsika tudeng, kelle ees on lahti maailma uksed, kuid pole unustanud oma huvikooli ja kodulinna, kus sai tõuke tulevikku vaatava kutse valikul.

Alati ei saa lastesse ja noortesse puutuvaid otsuseid teha ainult raha suurust silmas pidades.

Ühe huvikooli käivitamine on kulukas ja aastatepikkune töö ning igas kohalikus omavalitsuses ei olegi mõistlik kõikides valdkondades huvikoole ise üleval pidada, vaid pigem teha koostööd lastele kvaliteetse huvihariduse olemasolu tagamiseks jagades seeläbi kulusid.

Pärnu linn on maakonnakeskusena erinevates valdkondades eestvedaja ja teenuste pakkuja, kuid see ei tähenda, et Pärnu linna maksumaksja peaks teiste kohalike omavalitsuste elanikele osutatavad teenused kinni maksma või neid kompenseerima.

Koostöö on see, mis viib ikka meie elu siin Pärnumaal edasi. Koos tehes jõuame rohkem ja kaugemale!
Enne lõikamist võiksime ikka koos mõõta!


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid